Historisk skylt i Svandammsparken i Nynäshamn

Den historiska skylten i Svandammsparken i Nynäshamn.

Historiska skyltar

Att det fanns en ishockeyrink vid Estö IP, att Kulturskolan tidigare var ett Folkets hus med bio och dans, att Stadsparken invigdes 1955 och att Loppkullarna heter så för att det var här folket i norra Sorunda bytte om från de loppiga vardagskläderna till finkläderna för att gå i kyrkan. Det och mycket annat kan du läsa om på de historiska skyltarna som finns runt om i kommunen.

Historiska skyltar i Nynäshamns stad

I Nynäshamns stad finns historiska skyltar på följande platser. Ta en långpromenad och leta reda på alla, eller läs på när du går förbi.

  • Nickstadalen, i sydöstra hörnet av parkeringen.
  • Stadsparken, vid gångbanan ut mot Nynäsvägen.
  • Malmtorget, vid gångbanan ut mot Nynäsvägen.
  • Lövlund/Prästgården, korsningen Vikingavägen/Hamngatan.
  • Heimdal, på Heimdalsplan.
  • Hamnen, vid gångvägen mot väg 73 i Järnvägsparken.
  • Fagerviken, vid busshållplatsen vid Trehörningsbron.
  • Estö, vid gångvägen vid skateparken på Estö IP.
  • Hamnviken, vid trampolinen ”10:an” på vägen ut mot Lövhagen.

Fornminnesskyltar i Nynäshamns kommun

Runt om i kommunen finns mängder av fornlämningar som gravhögar, hällristningar och skeppssättningar och vid ett 50-tal finns det informationsskyltar som berättar om platsens historia. På kommunens karta kan du se var skyltarna finns.

Skyltar om Moa Martinson, författare (1890-1964)

På sju olika platser i kommunen kan du läsa på historiska skyltar om Moa Martinson liv och författarskap. I foldern nedan finns karta och texter där du kan se var skyltarna finns, men också ta del av ytterligare åtta platser med anknytning till Moa.

Den största skylten står vid torpet Johannesdal, dit Moa flyttade som 19-åring och levde fram till sin död 1964.

Formgivare av Moa-siluetten som finns med i foldern är Jan-Olof Landqvist.

Kontakt

Sanna Jonsson

kommunantikvarie
08-520 684 85
sanna.jonsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: