Sorunda kyrka

Foto: Henrik Schmidt

Kyrkor

I Nynäshamns kommun finns det fyra kyrkor och ett kapell. Den äldsta kyrkan är Ösmo kyrka som byggdes under 1100-talet.

Medel för byggandet av kapellet donerades av Helge Ax:son Johnson. Kapellet är ritat av slottsarkitekten Ove Leijonhufvud och började användas hösten 1939.

Landsort kapell

Kyrkan är ritad av professor Lars Israel Wahlman och stod färdig 1930. Då hade den kyrkliga syföreningen och föreningen Kyrkans vänner under drygt 15 års tid samlat in pengar och gåvor för att kunna bekosta kyrkobygget. Under 2018 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan.

Nynäshamns kyrka

Sorunda kyrka är en av de största sockenkyrkorna i Södermanland. Stenkyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kyrkan byggdes ut och förändrades flera gånger under 1400- och 1500-talen.

Sorunda kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes troligen 1699 i liggtimmer. Kyrkan reveterades 1849, det vill säga kläddes med puts.

Torö kyrka

Den äldsta stenkyrkan uppfördes under 1100-talets senare del. Kyrkan moderniserades på 1300-talet genom att det gamla koret revs och ersattes med ett som var både högre och bredare. Invändigt är kyrkan utsmyckad med målningar utförda av Albertus Pictor, medeltidens mest namnkunnige kyrkomålare.

Ösmo kyrka

Kapellet på Nynäshamns kyrkogård invigdes 1925. Kapellet används gärna vid ceremonier och har ett klocktorn.

kapell

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: