Apollofjäril.

Foto: Scandinav Bildbyrå/Johnér

Fjärilsstigen

På Fjärilsstigen vid det gamla kalkbrottet i Stora Vika kan du se flera vackra och sällsynta fjärilar. Våra skyltar ger dig spännande fakta om naturen. Kanske har du turen att få syn på den ovanliga apollofjärilen – Europas största dagfjäril.

Packa en picknickkorg med vänner eller familj och ge er ut på upptäcktsfärd längs vår fina Fjärilsstig. Tillsammans kan ni lära er några av våra vackra fjärilars namn och räkna hur många arter ni ser.

Hemvist för sällsynta fjärilar

Här vid Stora Vika är marken rik på kalk. Det ger en mycket speciell miljö för ovanliga växter och djur. Växterna är på olika sätt beroende av kalken i marken och många ovanliga fjärilar är i sin tur beroende av dessa växter.

Fjärilar är viktiga pollinatörer. Men antalet dagfjärilar har sorgligt nog minskat kraftigt de senaste decennierna. Därför är vi i Nynäshamn extra stolta över att fler än 250 olika fjärilsarter har hittats just här vid kalkbrottet. Nära 50 av dem räknas som starkt hotade, sårbara eller nära hotade och finns med på Artdatabankens rödlista över arter som riskerar att dö ut från Sverige.

Det är viktigt att vi värnar om att markerna sköts och hålls öppna för att växterna och fjärilarna ska kunna fortsätta att leva här. Om området skulle växa igen skulle rikedomen av arter snabbt minska.

Skyltar berättar om natur och kultur

Fjärilsstigen går längs en tre kilometer lång slinga runt kalkbrottet. Stigen passerar genom både skog och öppen mark. Skyltar längs med stigen berättar om naturen och kulturlämningarna i omgivningarna och du får lära känna fjärilarna och deras miljöer.

Så hittar du hit

Buss
Ta buss 848 som avgår från Västerhaninge och Nynäshamn. Hållplatsen heter Stora Vika och ligger cirka 65 meter från Fjärilsstigens start.

Bil
Från Nynäshamn: Ta Nynäsvägen norrut, ta av mot Stora Vika och följ skyltningen i cirka 10 km. Skylten Naturstig visar Fjärilsstigens start.

Från Stockholm: Kör väg 73 och följ skyltning mot väg 225 och därefter skyltning mot Stora Vika. Framme i Stora Vika ta vänster och kör cirka 300 meter.

Från Södertälje. Kör väg 225 och följ skyltning mot Stora Vika.

Tillgänglighet

Fjärilsstigen är inte tillgänglighetsanpassad, men har relativt bra vägar för den som kommer hit med barnvagn eller rullstol. Det finns dock några mycket branta backar, ojämnt vägunderlag och även partier med relativt smala stigar.

Visste du att...

-Den ovanliga apollofjärilen är Europas största dagfjäril. Den kan bli upp till 9 centimeter mellan vingspetsarna. Stora Vika är den enda platsen i länet där du kan se apollofjärilen på fastlandet. Håll särskilt utsikt efter apollofjärilen i juli, på platser där det växer nektarrika blommor som tistlar, rödklint och väddklint.

-Störst chans att se stora mängder fjärilar har du under soliga sommardagar. Besök någon av de röjda ytorna norr eller sydväst om kalkbrottet i juni till början av juli, gärna en dag när det inte blåser. Då flyger fjärilarna för att suga nektar, para sig eller hitta lämpliga platser att lägga ägg.

-Även på våren finns chans att se fjärilar. De tidigaste arterna, som citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel och vinbärsfuks, övervintrar som fullvuxna fjärilar. De arter som flyger senare på säsongen övervintrar i något av de andra livsstadierna: ägg, larv eller puppa.

Karta

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: