Grotta vid havet

Foto: Henrik Trygg/Scandinav bildbyrå

Grottor

Nynäshamns kommun har flera grottor, alltifrån lätta till avancerade. När man planerar ett grottbesök finns det viktiga saker att tänka på såsom att det ofta kan vara blött, lerigt och mörkt. Därför är det en god idé att bära overall och en hjälm utrustad med pannlampa. Men viktigast av allt: gå inte ensam!

Blockgrottor vid Strandvägen

Inne i Nynäshamns stad finns inte mindre än tre grottor. Den ena ligger väster om Strandvägen vid havsbadet i sluttningen ned mot Gårdsfjärden. Där har inom elva stora gnejsblock bildats hålrum som sträcker sig i 10 meter mellan blocken.

Flyttblockstunneln vid Stockbonäs

Grottan är en av flera inom Lövhagens friluftsområde i Nynäshamn. Den ligger 5 kilometer söder om Nynäshamns kyrka, cirka 200 meter söder om triangelpunkten vid Stockbonäs. Två rundade flyttblock ligger över en meter bred spricka. Ett ljusschakt bildat av en öppning mellan blocken lyser upp tunneln.

Grottan vid Dragets kanal

Grottan står att upptäcka cirka 100 meter öster om södra mynningen av Dragets kanal, som skiljer Järflottalandet från Järflotta. Den ligger i Järflotta naturreservat. Högt uppe på berget bildar ett stort och avrundat block taket på en djup klyfta. Grottan är drygt tre meter bred och 1,4 meter hög.

Grottorna i Fruberget

Några kilometer söder om Häringe slott i Nynäshamns kommun ligger Fruberget med ett 20-tal grottor av olika storlekar och typer. Några av grottorna har djupa vattensamlingar. Kalla vintrar fryser de till. Ett av de mest dramatiska grottbergen i Stockholmstrakten. Här finns många labyrintiska gångar och är endast lämplig för den avancerade grottutforskaren.

Grottan vid Trasthammar

På vägen mellan Nynäshamn och Torö vid Trasthammar vid Fjättersjön leder en kraftledning söderut. Följer man kraftledningsgatan 500 meter kommer man till stolpe Ä1 446 8. Öster om stolpen, cirka 50 meter, ligger grottan strax bakom toppen av ett berg. Även här är det ett stenblock som täcker en klyfta. Grottan har en längd av 8 meter och har plant golv.

Grottan vid Ören

På Järflotta, cirka 200 meter nordnordost om torpet Ören finns en sprickgrotta. En lutande spricka har nedtill utsatts för erosion som gett upphov till en tunnel som är ungefär en meter bred. Grottan går genom gnejs och har släta väggar.

Hargrottan

Vid gångvägen mellan Lövhagen och Knappelskär, cirka 50 meter norr om vägskälet mot Bötet, ligger en annan av Lövhagens grottor. Det är en sprickgrotta som troligen havet urholkat i gnejsen. Den är 4 meter djup, går nedåt från den triangelformade öppningen.

» Länk till Hargrottan via Google Maps

Hålbergs grotta

På vägen mellan Sorunda och Ösmo, 150 meter söder om Malmberga, ligger Hålbergs grotta. Det gäller att följa en grusväg 800 meter till en mindre parkeringsplats. En stig som går mot sydost leder upp på en höjd till grottan eller rättare sagt grottorna. I en stor blocksamling ligger ett jättelikt block. Från norr och söder leder grottor in. Den sammanlagda längden på hålrummen är 19 meter.

Knappelskärsgrottan

Denna grotta är belägen i Lövhagens fritidsområde på Knappelskärs södra udde. Det är en tunnelgrotta som tränger 15 meter in i berget. Den tros ha urgröpts av havet under cirka 500 år (cirka 800- cirka 1300). Grottan är den största i sitt slag på Södertörn (och hela Stockholms län).

» Länk till Knappelskärsgrottan via Google Maps

Kvarnklinten

Denna grotta består av stora stenblock som ligger huller om buller. Mellan blocken har det skapats en mängd gångar.

Kärleksgrottan

Den kanske mest kända av Lövhagens grottor är Kärleksgrottan, som ligger på högra sidan av Strandvägen vid Kroksundsudden. Grottan består av en 8 meter hög spricka, som vidgar sig nedåt och är 2 meter bred i golvhöjd. Den är 4 meter lång och har som tak ett stenblock, som kilat sig fast.

» Länk till Kärleksgrottan via Google Maps

Ryssgrottan på Bokholmen

På Bokholmen, som ligger 6 kilometer sydväst om Nynäshamns kyrka finns 750 meter sydost om Rossa gård en intressant grotta. Ett stort block står lutat mot berget. Under blocket finns en rymlig sal med ett plant golv. Golvet påstås ha jämnats ut av ryska sjömän i samband med rysshärjningar i Stockholms skärgård i början av 1700-talet.

Scoutklyftan

Väster om Hemfosa vid den lilla Lövsjön finns ett berg 500 meter sydväst om Pettersbergs scoutstuga. Bergets västra och sydvästra delar har spruckit sönder och bildat en labyrint av taklösa klyftor och grottor. Den största klyftan har har en längd av 22 meter och en höjd av 8 meter. Där finns också den största grottan, drygt 6 meter lång och 3 meter hög. Ytterligare en grotta av ungefär samma längd har påträffats. Därtill finns i området en mindre grotta 3 meter lång. Det är ett vilt och spännande område.

Sällskapsgrottan

Den andra grottan hittas vid Sandhamnsvägen, mittemot radhuset med numret 56. Flera block har blivit inkilade i en klyfta. En av blocken täcker en hålighet som är 1 meter hög och 3 x 4 meter stor. Grottan är en omtyckt lekplats.

Tuppstenen

En igenvuxen väg som leder åt nordost 500 meter väster om Älgvikens före detta pendeltågsstation tar dig till en grotta som ligger strax under krönet av en brant. Grottan är belägen längs med Sörmlandsleden och utpekad med skyltar. Ungefär 50 meter upp för en slänt finner man Tuppstenen. Ett stort flyttblock kluven i två delar vilka tillsammans bildar en skreva. Grottan har ett djup av 8 meter. Perfekt för barnfamiljen som vill ut på söndagsutflykt.

» Länk till Tuppstenen via Google Maps

Vårdbergets grotta

På Vårdberget inte långt från Fituna finns en av Södertörns största rösen från bronsåldern. Men berget har fått sitt namn av den vårdkase, som än idag står restaurerad på rösets topp. Men vägen till bergets grotta börjar vid en skylt visande till ”Vårdkase”. Gå härifrån 500 meter över berget och ned till klippväggen. Där står grottan att finna vid ”Sams vägg”. Grottan består av ett hålrum mellan block och är 4 meter lång.

Övre och nedre Skrevan

Grottan ligger i Lövhagens fritidsområde i en skreva mellan två bergshöjder 25 meter väster om gångvägen mellan Lövhagen och Bötet. Ett stort stenblock har glidit ner över en lutande spricka. Där har bildats två grottor. Den Övre grottan rymmer en sal, 3,5 x 3 meter stor. Den Nedre skrevan är inte fullt 5 meter lång och har den egenheten att den först blir trängre för att sedan vidga sig i ungefär ståhöjd.

Rumpsaxgrottan

Rumpsaxgrottan ligger vid Rassa vikar i naturreservatet Käringboda. Grottans ingång är cirka 2 meter hög och 3 meter brett. Hålet sträcker sig rakt in i berget någon meter ovanför foten av en brant bergssida. Grottan sträcker sig ungefär 4 meter in.

» Länk till Rumpsaxgrottan via Google Maps

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?