Naturreservat, Käringboda, Estö, Kärrboholmen, Solbergsholmen, skärgård

Natvik

I det öppna naturområdet runt Natvik kan du njuta av såväl den vackra utsikten som det rika fågellivet. Här kan du också se spår av hur landskapet vid Nynäsviken en gång bildades.

Välkommen ut på en storslagen vandring i naturområdet Natvik med sitt öppna eklandskap alldeles intill havet. Gå längs den gamla vägen och passera vackra hassellundar och frodig lövskog med många olika gamla trädslag. I vidsträckta hagar på de historiska markerna kan du se de betande djuren från Nynäs gods, som en gång var traktens centralpunkt.

Kliv upp på ett av många bergskrön och få en vidunderlig utsikt över Nynäsvikens vatten. Härifrån kan du också se ett tydligt exempel på vad som kallas det sörmländska sprickdalslandskapet. För länge sedan sprack landskapet i Södermanland upp i långa sprickor och bergen sträcker nu ut sig i långa ryggar genom trakten. Just här går sprickorna diagonalt, i nordvästlig/sydöstlig riktning. Sprickdalarna har sedan länge fyllts med lerjordar och har i vår tid använts som odlingsmark.

I naturlandskapets många träd och buskar samlas många fåglar som äter av bär och frukt, hittar skydd bland grenar eller bostad i gamla håliga träd.

När du besöker natursköna Natvik, passa gärna på att ta med en kikare och en fågelbok. På denna ostörda mark har du en unik chans att pricka in åtminstone en handfull, exempelvis törnsångare, rosenfink, grönsångare, hämpling, stenknäck och härmsångare. Även rovfågeln ormvråk och den robusta kattugglan har sina revir här.

Natvik ligger en bit väster om badplatsen Nicksta. Områdets södra delar kallas även Näset.

Visste du att...

-Sprickdalslandskap är en kuperad terrängform som bildades för flera miljoner år sedan av blockrörelser i berggrunden. Det gav upphov till de sjöar, vikar, fjärdar, öar samt dalstråk och höjdpartier som idag är så karakteristiskt för landskapet här på Södertörn.

-Fågellivet på Natvik är oftast som mest aktivt i gryningen. Ett tips är att också utrusta dig med en krysslista - en lista över landets fågelarter - och börja kryssa dem du lyckas få syn på. Ett roligt sätt att komma gång att lära sig mer om traktens många fåglar.

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: