Fåglar flyger över vattnet i dimma.

Foto: Scandinav Bildbyrå/Johnér

Östra Styrans vandringsled

Längtar du efter att sträcka på benen och samtidigt lära dig lite om våra spännande omgivningar? Styr stegen mot kultur- och naturleden vid Östra Styrans våtmark, här finns en trevlig kunskapspromenad för alla åldrar.

Vandringsleden vid Östra Styran, strax väster om Ösmo centrum, följer till största delen naturliga stigar. Leden tar dig över vacker våt- och betesmark, genom gammal bygd och ståtlig skog, fram till vårt fina fågeltorn.

Stigen är 2,5 kilometer lång och utmärkt med röda snitslar. Utmed leden finns tio särskilt intressanta sevärdheter i en spännande blandning av natur- och kulturinslag. På varje plats finns skyltar som berättar om det du ser. På vandringen passerar du exempelvis jättegrytorna vid Trollberget, gravfält från järnåldern och flertalet runstenar – minnesstenar som vittnar om traktens tidiga befolkning.

Du vandrar också förbi Vansta gård – där en gång ingenjören och uppfinnaren Christopher Polhem byggde sin första klockverkstad – och den uråldriga dubbelasken, ett imponerande träd som mäter hela 6 meter i omkrets. Det höga fågeltornet i slutet på vandringen bjuder på en mäktig utsikt över sjön Östra Styran.

I slutet av 1800-talet förskte man torrlägga sjön för att få åker- och betesmark, vilket misslyckades. Resultatet blev istället ett område av sumpmark bevuxet med vassar och starr. Översvämningar under vårarna lockade efter hand till sig allt mer vilt och ett ökat antal rastande fåglar, även många sällsynta arter.

Området är idag framförallt en värdefull rastlokal under våren, då stora mängder änder, sångsvan och gäss samlas här. I området finns också kommunens enda gråhägerkoloni med ibland över 100 par.

Med pendeltåg

Från pendeltågsstationen i Ösmo är det cirka 3 kilomter till fågeltornet vid Östra Styran. Uppgång vid bussterminalen, följ sedan Nyblevägen västerut. Fortsätt gångvägen som går intill väg 225, till Sorunda ridklubb. Tag vänster och följ grusvägen cirka 700 meter till en parkeringsplats. Passera bommen och fortsätt längs vägen ut mot tornet.

Med bil

Ta avfarten från väg 73 mot Ösmo-Södertälje. Efter cirka 1,2 kilometer tag vänster in på grusvägen invid stallet (Sorunda ridklubb). Kommer du västerifrån, kör Södertäljevägen till stallet och tag höger in på grusvägen. Parkeringsplatser finns vid vägbommen.

Visste du att...

-I närområdet finns idag 13 gravfält, varav ett är kommunens största med cirka 250 anläggningar. Under förhistorisk tid hade varje gård eller by sin egen ättebacke, sitt eget gravfält, ofta i nära anslutning. Många gravfält finns kvar, till stor del för att de använts som betesmark. Antalet gravar anlagda på fälten här tyder på att trakten varit tätbefolkad under järnåldern. Eftersom vattnet var den tidens viktigaste kommunikationsled låg dessa gårdar centralt i bygden genom sitt läge vid sjöarna.

-Föreningen Östra Styrans Våtmarker bildades 1992 med syftet att så långt som möjligt återskapa Östra Styran samt att bevara och utveckla områdets många värdefulla natur-, kultur- och miljövärden. Bland medlemmarna finns markägare, kringboende, ornitologer och andra med intresse för miljö- och naturvård

-Östra Styrans vandringsled är till mestadels enkel att gå. Den svåraste sträckan går över Trollberget, men den går också att hoppa över. Från pendelstation i Ösmo är gångavståndet cirka 3 kilometer till fågeltornet.

Karta

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: