Alhagens våtmark

Alhagens våtmark

I Alhagens våtmark kan du uppleva ett spännande växt- och djurliv på nära håll. Vandra längs en sex kilometer lång gångväg och ta chansen att studera änder, vadare och småfåglar i en spännande och kontrastrik natur.

Alhagens våtmark är ett naturskönt område och ett populärt utflyktsmål i norra Nynäshamn. Våtmarken är anlagd som en del av kommunens reningsverk för att minska utsläppet av gödande kväve från vårt avloppsvatten. Här, på vägen mot havet, omvandlas det i en naturlig process till harmlöst luftkväve.

Vi är stolta över att Alhagens våtmark också bjuder på en artrik och grönskande miljö som lockar mängder av vanliga och ovanliga fåglar av alla de slag, bland annat änder, vadare och småfåglar.

För att du som besökare på nära håll skall kunna studera det rika växt- och djurlivet finns totalt sex kilometer långa gångvägar genom våtmarkens område. På promenaden upplever du fågellivet vid varierande miljöer som vattenspeglar, dramatiskt branta bergssidor och rika skogsmiljöer. Här finns goda möjligheter att ta riktigt fina naturfotografier.

Under våren rastar stora vadarflockar i det grunda Starrträsk. Simänder som gräsand, kricka och skedand söker också sin föda här. Har du tur kan du få se en brun kärrhök segla över området. I de lite djupare Stordammen och Skålpussen trivs dykänder, framför allt knipan med sin typiska vita kindfläck.

På öarna kan du få se drillsnäppor, som lyfter med ett gällt drillande och flyger sicksackande fram och tillbaka över dammarna. I de blöta alkärren i Vassträsk häckar stjärtmes.

Här finns också den ovanliga mindre hackspetten, som söker efter insekter som skalbaggslarver i den stående döda veden. För att hjälpa hackspetten har vi låtit de stora lövträd som överdämts av våtmarken stå kvar.

Visste du att...

-Många av de naturliga våtmarksbiotoperna i landet har försvunnit på grund av att de har använts till odling. Här i Alhagen har vi på kommunen försökt återskapa denna spännande miljö med en mångfald av naturtyper.

-Från Pagodvägen har du en fin utsikt över den nedre våtmarken. Vill du komma närmare vattnet kan du välja att ta dig längs med de vallar som skiljer våtmarkens dammar åt.

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: