Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Foto: Martin Olofsson/Nynäshamns kommun

Stora Vika

Stora Vika präglas av sin spännande industrihistoria, sitt kalkbrott och fina läge vid Fållnäsviken. Men här kan du också njuta av härlig natur, med näckros- och bäverdammar, djupa skogar rika på svamp och det öppna havet.

Stora Vika är en ort med ett sagolikt vackert läge längst in i Fållnäsviken, runt 10 kilometer nordväst om Nynäshamn. Här vid den långsmala havsviken vid södra spetsen av Södertörn kan du uppleva en fascinerande natur och vår stolthet – det stora kalkstensbrottet. Kalkstenen här är av mycket hög kvalitet, så kallad urkalksten och brottets stora fyndigheter har präglat Stora Vika.

Spännande industrihistoria

Just tack vare kalkstenen har ett intressant kapitel i svensk industrihistoria skrivits just här. År 1946 bildades dagens Stora Vika i ett för tiden helt unik projekt som cirkulerade kring en ny cementfabrik. Under andra världskriget hade många byggprojekt legat i träda och vid tiden förväntade man sig en stor ökning av bostadsbyggande i storstadsregionerna – och därmed efterfrågan på cement.

Utpräglat brukssamhälle

Ett utpräglat brukssamhälle växte fram här i Stora Vika på mycket kort tid i samband med att fabriken byggdes. Nya hyreshus, radhus, villor och egnahem fick alla kvartersnamn som Ugnen, Cylindern, Navet eller Mejseln, med tydlig anknytning till den nya ortens verksamhet. Under loppet av ett år flyttade runt 800 arbetare hit och när cementfabriken stod klar 1949 ansågs det vara en av världens mest rationella och moderna fabriker.

Även det sociala livet blomstrade, runt föreningsliv med idrott, scoutkår, föreläsningar, konstutställningar, kör och teater. Cementfabrikens produktion startade våren 1949 och lades ned vid årsskiftet 1980/1981.

Skogsbruk och fiske

Innan lera, cement och förädling av kalksten blev fokus för denna del av Södertörn präglades dock bygden i århundraden av sitt stilla skogsbruk och fiske. På vikens östra sida ligger gårdarna Stora och Lilla Vika med rötter från medeltiden.

Under forntiden var viken ett sund och en vikingatidafarled som fortsatte norrut via Grimstaviken in i Himmerfjärden och vidare in i Mälaren. Skansberget i Fållnäs och fynd efter bosättningar vittnar om vikens stora betydelse.

Fler än 250 fjärilsarter vid kalkbrottet

Du kan också uppleva kalkstensbrottets magnifika flora och fauna. Den kalkrika marken gynnar vissa växter som i sin tur attraherar mängder av fjärilar och insekter. Vi stolta över att nära 50 hotade fjärilsarter hittat hit. Därför värnar vi också lite extra om att markerna här hålls efter.

Är du nyfiken på att lära dig mer om fjärilarna, ta dig till Fjärilsstigen, en tre kilometer lång promenadslinga som löper runt kalksstensbrottet och passerar genom både skog och öppen mark. Skyltar längs med stigen berättar om naturen och kulturlämningarna i omgivningarna.

Det finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar. Vissa ovanliga mineraler har hittats bara här inom Sveriges gränser. Kring brottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels miljöerna som är kopplade till kalkbrytningstiden, dels flera spännande fornlämningar i området. Strax sydost om brottet har man exempelvis hittat en björnhuvudyxa från stenåldern.

Visste du att …

...Stora Vika var ursprungligen namnet på en gård i anslutning till den gamla byn Marsta i Sorunda socken.

...i Stora Vika finns ett buddhisttempel, Wat Phra Dhammakaya Stockholm, där vandrarhemmet låg en gång i tiden.

Stora Vika kalkbrott

Notera att det inte är tillåtet att bada, dyka eller på annat sätt vistas inom industriområdet. Marken är privat och området är inhägnat.

Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av kalkbrottet och området runt omkring.

Det gäller i Stora Vika kalkbrott

Är det tillåtet att bada i kalkbrottet?
Nej, det är inte tillåtet att bada eller på annat sätt vistas inom industriområdet. Marken är privat och området är skyltat och inhägnat.

Vilket ansvar har kommunen för kalkbrottet?
Området tillhör inte kommunen, utan är privat mark. Inhägnader och skyltar visar tydligt att det inte är tillåtet att vistas här och eftersom det inte är en allmän badplats finns ingen räddningsutrustning, inga kommunala sopkorgar, toaletter eller anlagda parkeringsplatser.

Vilket ansvar har kommunen för felparkerade bilar i området?
Parkeringsövervakning på offentliga platser är en kommunal angelängehet om marken är kommunens. Men Stora Vika kalkbrott är privat mark och väghållare för vägarna runt omkring är antingen Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter. Därför kan kommunen inte bötfälla eller forsla bort bilar härifrån. Kommunen har dock varit i kontakt med polisen, räddningstjänst och Trafikverket i frågan.

På privat mark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Det är vanligt att man anlitar ett företag för att sköta övervakningen. Vilket företag det är framgår av en skylt i området.

Polisen har också befogenhet att utfärda parkeringsanmärkningar på Trafikverkets vägar och även att forsla bort fordon om de bedömer parkeringen som en säkerhetsrisk.

Var ska jag vända mig för att anmäla en felparkerad bil?
Det inhägnade området vid Stora Vika kalkbrott övervakas av Aimo Park.

För gatorna runt omkring ansvarar Trafikverket eller privata fastighetsägare/samfälligheter.

På Trafikverkets vägar har polisen möjlighet att besluta om att bötfälla eller forsla bort bilar. I övrigt vänder du dig till fastighetsägaren eller ett eventuellt vaktbolag.

Det är väldigt skräpigt i kalkbrottet, var vänder jag mig för att anmäla det?
Både fastighetsägaren, kommunen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet är väl medvetna om problemet.

Generellt gäller att det är den som skräpat ner som ska ta bort skräpet. Om det inte går att ta reda på vem det är som skräpat ner hamnar ansvaret på fastighetsägaren.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?