Trädallé i vinterskrud

Lisö

Ta en utflykt till vårt natursköna Lisö. I detta vackra odlingslandskap finns stora åkermarker och skogklädda bergshöjder, men också byggnader med spännande kulturhistoria – inte minst för dig som är intresserad av arkitektur.

Vägen som leder ut längs halvön Lisö är smal, men på sina ställen har du en makalös utsikt. Här finns två större gårdar där det än idag bedrivs aktivt jordbruk: Skärlinge gård och Stennäs gård från 1800-talet. På Lisö kan du också uppleva flera vackra byggnadsminnen från vitt skilda tidsepoker.

Anrikt säteri

Längst in vid Fållnäsviken passerar du det anrika Fållnäs, som var säteri redan under medeltiden och som vid sidan av Fituna anses vara en av de mest betydelsefulla herrgårdarna i Sorunda socken. Under vissa tider av året kan du svänga in till Fållnäs för att köpa viltkött.

Gårdens vackra gamla tegelhus är målade i stilfull rosa färg. De sex parställda flyglarna uppfördes 1780-1807 efter ritningar av Erik Palmstedt, arkitekten bakom bland annat Börshuset i Stockholm liksom Arvfurstens palats – idag plats för Utrikesdepartement.

Välbevarade dagsverkstorp

En stor del av den gamla torpbebyggelsen kring gården är välbevarad och ger det odlingslandskapet en vacker och genuin prägel. De så kallade dagsverkstorpen här beboddes av egendomslösa familjer som fick bruka en del av godsherrens jord för egen del, mot ett uppgjort antal utförda dagsverken om året. Säteriet är idag ett stilfullt byggnadsminne och erbjuder även semesterboende, festlokaler och möjligheter till jakt.

Gunnar Asplunds sommarhus

I närheten, med vy över Hästnäsviken, ligger Sandtäppan som är ett byggnadsminne av helt annan karaktär. Villan med vitmålad träfasad och fyra golvnivåer var en gång arkitekten Gunnar Asplunds sommarhus från 1937.

Gunnar Asplund stod bakom storverk som Skogskyrkogården, Stockholms stadsbibliotek och var även huvudarkitekt för Stockholmsutställningen 1930 och var en av våra mest internationellt uppmärksammade arkitekter. Stennäs sommarhus ägs idag av Asplunds barnbarn och är fortfarande nästintill intakt, så som det ritades av arkitekten i slutet av 1930-talet.

Ralph Erskines Kupolvilla

Vid Hästnäsviken ligger ytterligare ett intressant hus, den UFO-liknande Kupolvillan som den brittisk-svenske arkitekten Ralph Erskine ritade 1955. Huset brukar liknas vid ett rymdskepp som landat precis intill vattnet. Huset ritades komplett med fast inredning och möbler som följde de nyskapande runda linjerna.

Erskine strävade efter att hitta moderna hustyper som smälte in omgivningen.

Här var tanken att kupoltaket med sin blåtonade färg skulle ”harmonisera med skärgårdens rundade klippor”. Just denna framtidsbyggnad, här på Lisö räknas till Erskines mest extrema skapelser.

Visste du att …

...på Lisö fanns fram till 1940-talet även en holländare, det vill säga en väderkvarn vars övre del kunde vridas mot vinden. Kvarnen var en timrad åttkantig byggnad i tre våningar. Kvarnen byggdes 1866 och låg på kvarnbacken norr om Stennäs gård.

Bra att veta

Lisö ligger i sydvästra delen av Nynäshamn kommun. Den långsmala halvön är cirka elva kilometer lång (i nord-sydlig riktning) och begränsas i öster av Fållnäsviken och i väster av Svärdsfjärden. Lisövägen (väg 534) löper längs hela Lisö.

Mat, aktiviteter och service:

Fållnäs Gård med Viltbod
08-520 351 30
info@fallnas.se
https://fallnas.se/

Smedjan på Fållnäs
070-755 75 31
Facebook

Så hittar du hit:

Med bil tar du dig hit via Vikavägen.

Med buss 856 tar du tig till Lisö. Se www.sl.se för mer information.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: