Foto: Martin Olofsson/Nynäshamns kommun

Stora Vika

Stora Vika präglas av sin spännande industrihistoria, sitt kalkbrott och fina läge vid Fållnäsviken. Men här kan du också njuta av härlig natur, med näckros- och bäverdammar, djupa skogar rika på svamp och det öppna havet.

Stora Vika är en ort med ett sagolikt vackert läge längst in i Fållnäsviken, runt 10 kilometer nordväst om Nynäshamn. Här vid den långsmala havsviken vid södra spetsen av Södertörn kan du uppleva en fascinerande natur och vår stolthet – det stora kalkstensbrottet. Kalkstenen här är av mycket hög kvalitet, så kallad urkalksten och brottets stora fyndigheter har präglat Stora Vika.

Spännande industrihistoria

Just tack vare kalkstenen har ett intressant kapitel i svensk industrihistoria skrivits just här. År 1946 bildades dagens Stora Vika i ett för tiden helt unik projekt som cirkulerade kring en ny cementfabrik. Under andra världskriget hade många byggprojekt legat i träda och vid tiden förväntade man sig en stor ökning av bostadsbyggande i storstadsregionerna – och därmed efterfrågan på cement.

Utpräglat brukssamhälle

Ett utpräglat brukssamhälle växte fram här i Stora Vika på mycket kort tid i samband med att fabriken byggdes. Nya hyreshus, radhus, villor och egnahem fick alla kvartersnamn som Ugnen, Cylindern, Navet eller Mejseln, med tydlig anknytning till den nya ortens verksamhet. Under loppet av ett år flyttade runt 800 arbetare hit och när cementfabriken stod klar 1949 ansågs det vara en av världens mest rationella och moderna fabriker.

Även det sociala livet blomstrade, runt föreningsliv med idrott, scoutkår, föreläsningar, konstutställningar, kör och teater. Cementfabrikens produktion startade våren 1949 och lades ned vid årsskiftet 1980/1981.

Skogsbruk och fiske

Innan lera, cement och förädling av kalksten blev fokus för denna del av Södertörn präglades dock bygden i århundraden av sitt stilla skogsbruk och fiske. På vikens östra sida ligger gårdarna Stora och Lilla Vika med rötter från medeltiden.

Under forntiden var viken ett sund och en vikingatidafarled som fortsatte norrut via Grimstaviken in i Himmerfjärden och vidare in i Mälaren. Skansberget i Fållnäs och fynd efter bosättningar vittnar om vikens stora betydelse.

Fler än 250 fjärilsarter vid kalkbrottet

Du kan också uppleva kalkstensbrottets magnifika flora och fauna. Den kalkrika marken gynnar vissa växter som i sin tur attraherar mängder av fjärilar och insekter. Vi stolta över att nära 50 hotade fjärilsarter hittat hit. Därför värnar vi också lite extra om att markerna här hålls efter.

Är du nyfiken på att lära dig mer om fjärilarna, ta dig till Fjärilsstigen, en tre kilometer lång promenadslinga som löper runt kalksstensbrottet (utanför inhägnat område) och passerar genom både skog och öppen mark. Skyltar längs med stigen berättar om naturen och kulturlämningarna i omgivningarna.

Det finns även spännande geologiska värden på brottets bergväggar. Vissa ovanliga mineraler har hittats bara här inom Sveriges gränser. Kring brottet finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser. Dels miljöerna som är kopplade till kalkbrytningstiden, dels flera spännande fornlämningar i området. Strax sydost om brottet har man exempelvis hittat en björnhuvudyxa från stenåldern.

Visste du att …

...Stora Vika var ursprungligen namnet på en gård i anslutning till den gamla byn Marsta i Sorunda socken.

...i Stora Vika finns ett buddhisttempel, Wat Phra Dhammakaya Stockholm, där vandrarhemmet låg en gång i tiden.

Stora Vika kalkbrott

Kalkbrottet är inte en badplats och det är inte tillåtet att varken bada där eller på annat sätt vistas inom industriområdet På området finns det skyltar som upplyser om detta och området är inhägnat.

Kommer Stora Vika kalkbrott att bli ett kommunalt naturreservat?

Arbete med att skapa ett naturreservat pågår. Här kan du läsa mer om det arbetet.

Kontakt

Nynäshamns Besökscenter

08-520 737 00
info@nynashamn.se


Besöksadress

Fiskargränd, Nynäshamns Fiskehamn

Länk till karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: