tonåringar har kemilektion

Ansök till gymnasiet

Här har vi samlat information om hur du ansöker till Nynäshamns gymnasium och övergripande fakta om våra kurser och program.

Det finns ingenting som begränsar dig mer än ditt eget tänkande. Du kan bli vad du vill.
Vi har upplevt elever som har gjort makalösa prestationer.

Kanske är du en av dem som vi kommer att titta tillbaka på och undra, hur detta var möjligt.

Vi vill ge dig möjlighet att utmana dig själv och skapa en egen framåtvilja. Kort och gott, vi tror på dig.

Hur ansöker jag till Nynäshamns gymnasium?

När du har bestämt dig för vilken skola och vilket program du ska välja, gör du din ansökan via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

 • Första ansökningsdatum är i februari och under maj månad kommer du att kunna, vid behov, ändra din ansökan. Kontakta då Gymnasieantagningen.

 • Du söker vanligtvis till gymnasieskolan under vårterminen det år du avslutar grundskolan. Information och studievägledning får du från skolans studievägledare.

 • Om du redan går på en gymnasieskola, men vill söka om, ska du kontakta din studievägledare.

 • Om du inte går i skolan men vill söka till gymnasiet ska du kontakta Gymnasieintagningen eller din tidigare studievägledare.

 • Frågor om din ansökan besvaras av Gymnasieantagningen Stockholms län på telefon 08-58 00 80 eller e-post: gyantagningen@ksl.se

På Nynäshamns gymnasium ser vi vikten av att tillämpa och få kunskaper både i och utanför skolan. Vi anser att ett globalt perspektiv är viktigt för att kunna stimulera till informations- och erfarenhetsutbyten internationellt.

Vår ambition är att förbereda eleverna för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

 • Besök i EU:s högkvarter i Bryssel
 • Stipendium för resa till Texas
 • Rymdfysik i Kiruna
 • Studieresa till partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz
 • Studieresa till Grekland

Exempel på några av våra resor:

 • Besök i EU:s högkvarter i Bryssel
 • Stipendium för resa till Texas
 • Rymdfysik i Kiruna
 • Studieresa till partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz
 • Studieresa till Grekland

För de elever i Nynäshamns kommun som önskar ha sin skolgång i utlandet finns det möjlighet att ta med skolpengen men då ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. Eleven och minst en vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen under hela studietiden utomlands.

 2. Eleven är utskriven från skolan i Sverige under tiden för studierna utomlands.

 3. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.

 4. Ersättning kan utgå för maximalt ett läsår eller 12 månader.

 5. Ersättning kan endast utgå till en godkänd svensk utlandsskola eller en utbildningsanordnare som har i uppdrag av Skolverket att anordna distansundervisning för svenska elever bosatta utomlands.

 6. Ersättningen motsvarar gjorda utlägg men kan aldrig överskrida storleken på aktuell skolpeng.

 7. Ersättning utgår inte i de fall skolan får statsbidrag för eleven eller om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares arbetsgivare.

 8. Ersättningen utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.

 9. Ersättning utgår till skolan, inte vårdnadshavare.

 10. Om svensk nationell lagstiftning eller rättspraxis ändras så att skolpeng utomlands inte kan utgå, förbehåller sig Nynäshamns kommun rätten att avbryta ersättning till skolgången även om villkoren i övrigt är uppfyllda.

 11. Ansökan ska lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli.

Nynäshamns gymnasium tillhandahåller en personlig dator till varje elev och använder digitala hjälpmedel i undervisningen som stöd i lärandet.

Men vad betyder det att vissa kurser är programgemensamma och vad är en individuell kurs? Här nedan kan du läsa vad varje begrepp betyder:

Programgemensamma kurser

De programgemensamma kurserna läser alla som går på ett program, dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet

Programinriktningar och valbara kurser

Det är programinriktningen som gör att du specialiserar dig inom ditt intresseområde eller kommande yrkesområde. Med de valbara kurserna har du viss möjlighet att göra ämnesfördjupning.

Individuella kurser

Individuella kurser (200 poäng) ger dig möjlighet att forma din utbildning efter ditt intresse. Kursutbudet varierar från år till år, beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du planerar att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs för att söka den högskoleutbildning du är intresserad av.

Gymnasiearbete

Alla elever ska genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången eller att eleven är förberedd för högskolestudier inom valda områden. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Meritpoäng

Meritpoäng kan göra dig mer konkurrenskraftig när du söker till högskola och universitet. Det här gäller när du läser högre kurser i vissa ämnen. Vår studie- och yrkesvägledare kan guida dig vidare.

Ämnen

Engelska 5, 100 poäng

Engelska 6, 100 poäng

Historia 100 eller 50 poäng

Historia 1a1, 50 poäng

Idrott och hälsa 1, 100 poäng

Matematik 1a, 100 poäng

Matematik 1b eller Matematik 1c, 100 poäng

Matematik 2b eller Matematik 2c, 100 poäng

Matematik 3c, 100 poäng

Naturkunskap 1a1, 50 poäng

Naturkunskap 1b, 100 poäng

Religionskunskap 1, 50 poäng

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Kontakt

Nynäshamns gymnasium

08- 520 683 50
gymnasieskolan@nynashamn.se
Besöksadress: Kvarnvägen 4,
149 45 Nynäshamn

 

Expeditionens öppettider

måndag 9-16
tisdag-torsdag 8-16
fredag 9-12

Sidan senast ändrad: