Angela Andaan Tselmen, Lina Bsiso, Sheila Selimovic

Naturvetenskapsprogrammet

Det naturvetenskapliga programmet passar dig som vill ha kunskap om hur jorden och livet är uppbyggt. Här utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser.

På det naturvetenskapliga programmet fördjupar du dina kunskaper om livets villkor och sammanhang i naturen. Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt med förmåga till kritiskt tänkande och logiska resonemang och du når djupa kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena och i matematik. Utbildningen övar dig i problemlösning och systematiska empiriska undersökningar så att du är väl förberedd inför fortsatta studier.

Du möter lärare med expertkompetens som kommer att göra sitt yttersta för att du ska få alla redskap du behöver inför framtiden. ­Teori varvas med experiment, laborationer och fältstudier. Vi arbetar i välutrustade labblokaler där praktiska laborationer och tillämpningar hjälper dig att förstå vetenskap. och projektinriktat för att du ska lära dig att använda dina kunskaper praktiskt. Vi är ute på exkursioner i naturen, och vi har nära kontakt med Stockholms universitet och andra högskolor.

Vi uppmuntrar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga att tänka analytiskt. Efter din gymnasieexamen har du goda förutsättningar att gå vidare till högskolestudier inom till exempel naturvetenskap, teknik eller matematik, men också många andra utbildningar.

Framtidsyrken

Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrar till karriärmöjligheter inom områden som medicin, teknik och miljövetenskap, och ger en god grund för framtida universitetsstudier.

Programgemensamma kurser

  • Biologi 1, 100 poäng
  • Fysik 1, 150 poäng
  • Kemi 1, 100 poäng
  • Moderna språk, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Gymnasiearbete NA, 100 poäng

Naturvetenskapsprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning naturvetenskap

Biologi 2, 100 poäng

Fysik 2, 100 poäng

Kemi 2, 100 poäng

Matematik 4, 100 poäng

Engelska 7, 100 poäng*

* Kurserna är valbara

Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: