studenter

Om gymnasiet

Vill du ha en yrkesinriktad gymnasieexamen som gör dig redo att kliva ut i arbetslivet eller en examen som ger dig förberedande kunskaper för universitets- och högskolestudier? Eller behöver du behörighet för att läsa på gymnasiet? Oavsett vad du har för tankar för framtiden – vi på Nynäshamns gymnasium tror på dig och hjälper dig vidare i livet, dit du vill.

Som elev hos oss får du:

Motiverande miljö

Nynäshamns gymnasium har ett brett utbud av program och är samtidigt en relativt liten gymnasieskola. Detta ser vi som en fördel. Våra lärare har mer tid att möta dig som elev. Genom att se just dina styrkor och lyfta det du är bra på, kan vi erbjuda en undervisning som funkar för dig. Vi vet, att när undervisningen upplevs som begriplig och meningsfull väcks också lusten att lära mer.

Tillåtande kultur

Här arbetar vi på ett lite annorlunda sätt. Som alla människor kanske du som elev har svagheter och brister, men vi vet att du också har värdefulla styrkor och intressen. Det är dessa vi vill hjälpa dig att stärka. Alla kan inte vara bra på allt, men alla är bra på något. I vår trygga kultur vågar du ställa frågor, du tillåts att misslyckas, men framförallt ges du förutsättningar att lyckas. Vi vet att beröm bygger motivation.

Studiero

Här på Nynäshamns gymnasium studerar du i en lugn lärmiljö, både i och utanför lektionerna. Ofta äger undervisningen rum i mindre grupper. Våra pedagoger månar om att möta just ditt behov av vägledning och struktur. Vi är övertygade om att när ny kunskap upplevs som tillgänglig ökar också förmågan till koncentration.

Gemenskap och vänlighet

För oss är det viktigt att du trivs och mår bra. Vi är en mindre skola där du som elev inte bara har en bra relation till andra elever, utan också till all vår personal. Vår flexibilitet öppnar för alla att ge sin åsikt och gör det lätt att få kontakt. Den goda stämningen beror på en äkta vänlighet och respekt oss emellan. Detta gör att skolan har en fin känsla av gemenskap som vi alla mår bra av.

Kompetenta lärare med tydlig roll

Våra lärares kompetens har en stor betydelse för de framsteg du gör. Dels vad gäller din kunskapsutveckling, dels i din vilja och stolthet över att komma vidare. Vi har skickliga pedagoger som väljer ut vilken kunskap som är viktig och lotsar dig framåt genom olika moment. Många av våra lärare har arbetat här länge, vilket vi ser som ett bevis på att vår goda kultur också gör skolan till en stimulerande arbetsplats.

Förväntningar på din ansträngning

För att bli bra på något krävs mycket övning och repetition. Vi har förväntningar på att du anstränger dig. Det handlar om att träna för den miljö som senare väntar dig på en arbetsplats eller vid universitetet. Vi vet att du kan lyckas med det.

Individuella anpassningar

Våra lärare ser när det är dags att gå in med stöd, om du skulle behöva det. Vi tar reda på vilken skolsituation som passar dig bäst och gör anpassningar i undervisningen för att du ska lyckas ta en gymnasieexamen med de kunskaper, förmågor och betyg som du siktar mot.

Digitala hjälpmedel

Vi månar om att alla våra elever ska ha med sig en gedigen digital kompetens i program och verktyg som används i riktiga arbetslivet och på högskolan. Skolan tillhandahåller en personlig dator till dig som elev och använder också digitala hjälpmedel i undervisningen som stöd i lärandet.

Bra och god mat

Maten som serveras i vår matsal lagas från grunden i skolans kök och är god och näringsriktig. För oss är det viktigt att du tycker om och äter maten vi bjuder på för du ska orka koncentrera dig en hel dag.

Rymliga och fräscha lokaler

Vi har kafé, egen matsal, uppehållsrum och ett stort välutrustat bibliotek. Vi försöker också ständigt förbättra vår gemensamma miljö, i fråga om exempelvis ljudmiljö och belysning.

Naturen runt knuten

Gymnasieskolan har ett fint läge i nära anslutning till naturen, en modern idrottshall och stora fotbollsplaner. Vi tar vara på vårt värdefulla läge i olika aktiviteter över hela året – på hösten vandrar vi tillsammans, på vintern åker vi skridskor och på våren paddlar vi kanot i skärgården.

Storstaden inom räckhåll

Att få kunskaper även utanför skolan är viktigt. Med storstaden inom räckhåll får du ofta göra besök i kultur- och näringslivet.

En välkomnande profil

Oavsett vem du är, är du välkommen till oss. Vi tror på dig och på din vilja och kompetens att komma framåt. Vi har bestämt oss för att hjälpa dig att ta dig vidare i livet – dit du vill.

Varmt välkommen till oss på Nynäshamns gymnasium!

Kontakt

Nynäshamns gymnasium

08- 520 683 50
gymnasieskolan@nynashamn.se
Besöksadress: Kvarnvägen 4,
149 45 Nynäshamn

 

Expeditionens öppettider

måndag 9-16
tisdag-torsdag 8-16
fredag 9-12

Sidan senast ändrad: