Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-09
  Instans : kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-17
  Sista datum för överklagande : 2023-04-07
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-16
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-23
  Sista datum för överklagande : 2023-04-13
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-16
  Instans : kommunstyrelsen § 60
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-16
  Sista datum för överklagande :2023-04-06
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-15
  Instans : Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-21
  Sista datum för överklagande : 2023-04-11
  Förvaringsplats för protokollet : BUF
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-03-29
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 13.00

 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2023-03-10
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-10
  Sista datum för överklagande : 2023-03-31
  Länk till delegationsbeslut 2023-03-10 Pdf, 37.4 kB.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-02-06
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-10
  Sista datum för överklagande : 2023-03-31
  Förvaringsplats för protokollet : Kultur- och fritidsavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-21
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-23
  Sista datum för överklagande : 2023-04-13
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-21
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-22
  Sista datum för överklagande : 2023-04-12
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-07
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-08
  Sista datum för överklagande : 2023-03-29
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-03-21
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : kl. 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 7 mars 2023
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Landsort
  Tid : 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-02-21
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid :13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-02-07
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-01-24
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Bedarön
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-01-17
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Landsort
  Tid : 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2023-01-17
  Instans : Samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 10:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-11-01
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Landsort
  Tid : 13:00

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2022-06-07
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Plats : Sammanträdesrum SBF
  Tid : 13:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Underrättelse om granskningsutlåtande


  tillhörande detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26
  Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 3 december till 23 november 2021. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under stiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.Granskningsutlåtandet finns tillgänglig på www.nynashamn.se/detaljplanerÄrendet avses antas av kommunfullmäktige den 13 oktober 2022  

 • Underrättelse om granskningsutlåtande


  tillhörande ändring av detaljplan(Dp864) för Vidbynäs 1:3 m fl, skola och förskola i Källberga, Nynäshamns kommun
  Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen informeras om att ett granskningsutlåtande tillhörande rubricerad detaljplan finns framtaget.Planförslaget har funnits tillgängligt för samråd under tiden 12 juli till 23 augusti 2022. Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts under samrådstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.Granskningsutlåtandet finns tillgänglig på www.nynashamn.se/detaljplanerÄrendet avses antas av samhällsbyggnadsnämnden den 20 september 2022.   

Det finns just nu inga aktuella anslag om underrättlese för lov eller förhandsbesked

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-03-16
  Instans :Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-16
  Sista datum för överklagande :2023-04-09
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-08
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-14
  Sista datum för överklagande : 2023-04-05
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-22
  Instans : Södertörns upphandlingsnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-23
  Sista datum för överklagande : 2023-04-13
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen Haninge kommun

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-03-14
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2023-03-15
  Sista datum för överklagande : 2023-04-05
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2, plan 0

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: