Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-16
  Instans : kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-20
  Sista datum för överklagande : 2021-10-11
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till kommunfullmäktiges justerade protokoll
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-09-16
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 19.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-09
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott § 219
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-09
  Sista datum för överklagande : 2021-09-30
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-08-31
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-06
  Sista datum för överklagande : 2021-09-27
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till kommunstyrelsens justerade protokoll
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Barn- och utbildningsnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-09-09
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-09
  Sista datum för överklagande : 2021-09-30
  Länk till delegationsbeslut 2021-09-09 Pdf, 41.5 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-09-02
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut, barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-02
  Sista datum för överklagande : 2021-09-23
  Länk till delegationsbeslut 2021-09-02 Pdf, 43.4 kB.

Kultur- och fritidsnämnden

 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-09-20
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Plats : Sammanträdesrum Landsort samt via Teams
  Tid : 16.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-14
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-16
  Sista datum för överklagande : 2021-10-07
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-01
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-01
  Sista datum för överklagande :2021-09-22
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Underrättelse i lov och förhandsbesked

 • Kungörelse för Vansta 5:50
  Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad
  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förlängning av befintligt tidsbegränsat bygglov för förskola samt tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förskolan för fastigheten Vansta 5:50. Besluten finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Kungörelse-id :K525984/21 och K526003/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:50, Ösmo/Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-09-14
  Diarienummer: KS/2019/0169/232 och SBN/2021/0978/290
  Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar. 
 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K404264/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:2, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-07-06
  Diarienummer: SBN/2021/0979/227A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förnyat tidsbegränsat bygglov för torn och teknikbod. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan. Beslutet har vi kungjort i Post- och Inrikes tidningar.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar. 

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-15
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-15
  Sista datum för överklagande : 2021-10-06
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till socialnämndens protokoll, kallelser och möten.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-01
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-06
  Sista datum för överklagande : 2021-09-28
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, plan 3 Kommunhus A
  Länk till Socialnämndens justerade protokoll Pdf, 257.4 kB.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-02
  Instans : Socialförvaltningens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-02
  Sista datum för överklagande : 2021-09-23
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-08-18
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-08-18
  Sista datum för överklagande : 2021-09-09
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen


Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns upphandlingsnämnd

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Överförmyndarnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Valnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samordningsförbundet östra södertörn

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Aktuella delaljplaner som fått laga kraft

Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?