Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-16
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-21
  Sista datum för överklagande : 2024-06-11
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-04-25
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2024-04-30
  Sista datum för överklagande : 2024-05-21
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2024-05-16
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Kulturskolan, Nynäsvägen 20
  Tid : 19.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-16
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-17
  Sista datum för överklagande : 2024-06-07
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-15
  Instans : Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-21
  Sista datum för överklagande : 2024-06-10
  Förvaringsplats för protokollet : Kanslienheten, B3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-04-24
  Instans : Barn - och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-02
  Sista datum för överklagande :2024-05-23
  Förvaringsplats för protokollet : Kanslienheten, B3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-13
  Instans : Kultur- och fritidsnämndens arbetsutkott
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-17
  Sista datum för överklagande : 2024-06-07
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2024-05-08
  Instans : Näringslivs - och arbetsmarknadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-08
  Sista datum för överklagande : 2024-05-29
  Förvaringsplats för protokollet :Kanslienheten, B3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-07
  Instans :Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-08
  Sista datum för överklagande :2024-05-28
  Förvaringsplats för protokollet :Kanslienheten, B3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Det finns just nu inga aktuella anslag om underrättlese för lov eller förhandsbesked

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-08
  Instans : Socialnämndens individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-08
  Sista datum för överklagande : 2024-05-29
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-02-01
  Instans : Individ- och familjeutskottet
  Datum för tillkännagivande : 2024-02-01
  Sista datum för överklagande : 2024-02-23
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-01-31
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2024-02-01
  Sista datum för överklagande : 2024-02-22
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-12-14
  Instans : Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-12-14
  Sista datum för överklagande : 2024-01-08
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-11-09
  Instans : Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 23-11-09
  Sista datum för överklagande : 2023-12-07
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2023-10-26
  Instans : Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-10-18
  Sista datum för överklagande : 2023-11-20
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-06-12
  Instans :Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-06-12
  Sista datum för överklagande :2023-07-05
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-06-08
  Instans :Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-06-08
  Sista datum för överklagande :2023-07-01
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-05-17
  Instans :Socialnämndens Arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-05-17
  Sista datum för överklagande :2023-06-08
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2023-05-16
  Instans :Socialnämndens Individ- och familjeutskott
  Datum för tillkännagivande : 2023-05-16
  Sista datum för överklagande :2023-06-08
  Förvaringsplats för protokollet :Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-15
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-16
  Sista datum för överklagande : 2024-06-06
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2024-05-14
  Instans : Valnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2024-05-15
  Sista datum för överklagande : 2024-06-05
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa
Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: