Sök

Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-12
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-13, § 70
  Sista datum för överklagande : 2022-06-03, § 70
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-05
  Instans : Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-09
  Sista datum för överklagande : 2022-05-30
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-05
  Instans : kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-09
  Sista datum för överklagande : 2022-05-30
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Barn- och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-11
  Instans : Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-16
  Sista datum för överklagande : 2022-06-07
  Förvaringsplats för protokollet : BUF
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2022-05-25
  Instans : Barn- och utbildningsnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 09.00

 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-20
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 20222-05-20
  Sista datum för överklagande : 2022-06-10
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-20 Pdf, 41.4 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-18
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-18
  Sista datum för överklagande : 2022-06-08
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-18 Pdf, 52.6 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-16
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-16
  Sista datum för överklagande : 2022-06-07
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-16 Pdf, 41 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-13
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-13
  Sista datum för överklagande : 2022-06-03
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-13 Pdf, 43.6 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-12
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-12
  Sista datum för överklagande : 2022-06-02
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-12 Pdf, 98 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-05
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-05
  Sista datum för överklagande : 2022-05-26
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-05 Pdf, 41.7 kB.
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2022-05-04
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-04
  Sista datum för överklagande : 2022-05-25
  Länk till delegationsbeslut 2022-05-04 Pdf, 38.5 kB.

Kultur- och fritidsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-09
  Instans : Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-09
  Sista datum för överklagande : 2022-05-31
  Förvaringsplats för protokollet : Kultur- och fritidsavdlningen Hus A, Plan 4
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2022-05-23
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Plats : Landsort, Hus A, Plan 7
  Tid : 16:00

 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2022-02-21
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott
  Plats : Örngrund
  Tid :14:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-10
  Instans : Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-12
  Sista datum för överklagande : 2022-06-03
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-17
  Instans :Samhällsbyggnadsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-18
  Sista datum för överklagande : 2022-06-08
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum:2022-05-03
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-04
  Sista datum för överklagande :2022-05-26
  Förvaringsplats för protokollet :Samhällsbyggnadsförvaltningen plan 2
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Underrättelse i lov och förhandsbesked

 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K249560/22
  Kungörelsen avser fastigheten: Telegrafen 15, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2022-04-29
  Diarienummer: SBN/2022/0615/232A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för fasadändring avseende uppförande av solcellsanläggning på tak för fastigheten Telegrafen 15. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.   
 • Kungörelse om beslut om bygglov
  Kungörelse-id : K404264/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:2, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-07-06
  Diarienummer: SBN/2021/0979/227A

  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat förnyat tidsbegränsat bygglov för torn och teknikbod. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan. Beslutet har vi kungjort i Post- och Inrikes tidningar.Hur man överklagarDetta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar. 

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-19
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-19
  Sista datum för överklagande : 2022-06-10
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommushus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-11
  Instans : Socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-11
  Sista datum för överklagande : 2022-06-02
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommushus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-04-27
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-02
  Sista datum för överklagande : 2022-05-24
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-02-24
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-02-24
  Sista datum för överklagande : 2022-03-18
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-01-13
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-01-13
  Sista datum för överklagande : 2022-02-04
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-01-04
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2022-01-04
  Sista datum för överklagande : 2022-01-26
  Förvaringsplats för protokollet : socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-15
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-16
  Sista datum för överklagande : 2022-01-07
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-12-16
  Instans : Socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-12-16
  Sista datum för överklagande : 202-01-07
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommushus A plan 3
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-10-04
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-09-29
  Instans : Socialnämnden, §135/21
  Datum för tillkännagivande : 2021-09-29
  Sista datum för överklagande : 2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen, kommunhus A
  Länk till socialnämndens justerade protokoll Pdf, 110.6 kB.
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2022-03-02
  Instans : Socialnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 09:00

 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2022-02-02
  Instans : Socialnämnden
  Plats : Landsort
  Tid : 09:00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns upphandlingsnämnd

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-18
  Instans : Södertörns upphandligsnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-19, § 27
  Sista datum för överklagande : 2022-06-09, § 27
  Förvaringsplats för protokollet : Haninge kommuns kommunstyrelseförvaltning

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-18
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2022-05-19
  Sista datum för överklagande : 2022-06-09
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Valnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samordningsförbundet östra södertörn


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2022-05-11
  Läs mer
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Aktuella delaljplaner som fått laga kraft

Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?