Inglasning av befintlig uteplats

Om du vill glasa in din uteplats kan du behöva bygglov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse behöver du bygglov för att göra en tillbyggnad. Som tillbyggnad räknas allt som ökar byggnadens volym. Därför behöver du bygglov om du vill glasa in din uteplats.

Utanför detaljplanen

Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Då behöver du oftast inget bygglov för att glasa in din uteplats.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: