Torö skola, 149 92 Nynäshamn

Pedagogiska omsorgen Trollskogen Torö

Trollskogen Torö är en pedagogisk omsorg som från januari 2023 finns i samma byggnad som butiken på Torö, där det även finns gårdsmiljö i anslutning.

Verksamheten beskrivs så här: En stor del av dagen spenderar vi utomhus för att utforska i naturen. Barnets lust och nyfikenhet uppmuntras genom att vi tar oss tid att följa barnens initiativ och undersöka saker som de spontant visar intresse för och förundras över

Verksamhetens vision är att deltagandet i den pedagogiska omsorgen ska ge barnen:

  • en upplevelse av trygghet
  • en känsla av att bli sedd och bekräftad av en vuxen anknytningsperson som har tid
  • en tilltro till sin egen kompetens och förmåga
  • en erfarenhet av att kunna påverka och ha inflytande över sin egen vardag
  • en nyfikenhet på natur och miljö, djur och natur
  • en god hälsa genom mycket utevistelse och en lekmiljö fri från skadliga kemikalier
  • en rik och meningsfull vardag i nuet.

Serverar ekologisk mat

Maten som serveras lagas på Torö och är i den mån det går ekologisk men alltid av svenska råvaror, närproducerad och fri från skadliga eller onödiga tillsatser.

Karta

Kontakt

Öppettider

07.00-17.00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: