Frågor och svar från Jimmy Norell (M)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Per Malmsten (M) och som han har svarat på.

Ingen fråga har hittills kommit in,

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: