Kommunens krisberedskap

Nynäshamns kommun har en viktig roll i samband med kriser och extraordinära händelser. Kommunen har stort ansvar bland annat när det gäller samordning och information. Kommunen har även skyldighet att ha en plan som säger vad invånarna ska göra vid en kris.

Det här är en kris och extraordinär händelse

En kris är en händelse som innebär ett hot mot människor, materiella värden och varumärket och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. Det kan handla om att många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Exempel på extraordinära händelser och kriser kan vara extremt väder, längre elavbrott, pandemier, omfattande bränder och svåra olyckor.

Kommunens ansvar vid kris och extraordinär händelse

Vid kris och extraordinär händelse har Nynäshamns kommun stort ansvar både för kommuninvånare och för kommunens verksamheter. De sistnämnda kan exempelvis handla om äldreomsorg, vattenförsörjning och skolor.

Nynäshamns kommun har en krisplan som detaljerat beskriver kommunens arbete från larm och initiala arbetsuppgifter till vilka som ska kallas in, arbetsuppgifter och kriskommunikation.

Krisledning

Vid kris och extraordinär händelse kontaktar SOS alarm i första hand kommundirektören. Kommundirektören gör därefter bedömningen vilka inom kommunens krisledningsgrupp som ska kallas in. Om kommundirektör inte är i tjänst finns alltid en ställföreträdande kommundirektör.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av medarbetare från kommunens alla förvaltningar. Ordförande är kommundirektören. Gruppen börjar bland annat med att uppskatta hur händelsen kan påverka respektives ansvarsområde, bedöma vilka ytterligare personer som ska jobba med krisen, att fastställa en kommunikationsplan och bedöma behovet av samverkan med externa aktörer och kommunens förvaltningar.

Krisledningsnämnd

Om krisen är omfattande kan kommunens krisledningsnämnd besluta att den ska leda arbetet vid krisen. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om att överta hela eller delar av andra nämnder som arbetar med krisen.

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsen. I första hand leder kommunstyrelsens ordförande arbetet. I andra hand vice ordförande.

Posom

Nynäshamn har en beredskapsgrupp som kallas in i samband med större olyckor och katastrofer. Beredskapsgruppen kallas för Posom och är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande.

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Deltagarna kommer från socialtjänsten, polisen, kyrkan, skolan, psykiatrin och räddningstjänsten. Det finns även ett antal stödpersoner som vid större olyckor och katastrofer finns på plats.

Posoms uppgift är att

  • Hjälpa och stötta personer som drabbats av en olycka eller katastrof.
  • Förebygga psykisk ohälsa hos personer som har blivit drabbade.
  • Se till att det finns en plats där de drabbade och deras nära anhöriga kan få stöd.

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?