Tak över huvudet-garanti

Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi under perioden 1 december till 30 april. Garantin gäller för hemlösa personer i Nynäshamns kommun. 

För att omfattas av garantin tar du kontakt med socialtjänsten, via Kontaktcenter. Om behovet uppstår en kväll, natt eller helg kontaktar du socialtjänsten via Socialjouren.

En egenavgift på 80 kronor per natt kan tas ut av nattgästen, men den kan reduceras beroende på inkomst.

Som nattgäst kan du inte vara för berusad och du får inte ta med alkohol eller andra droger in på boendet. Det är nolltolerans kring våldsamt och hotfullt beteende.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: