Tre på rad sittande ungdomar

Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av entrepenörskap och funderar på en karriär inom näringslivet? Drömmer du om att starta ditt egna företag i framtiden? Planerar du att plugga ekonomi eller juridik på universitetet i framtiden? I så fall är ekonomiprogrammet ditt gymnasieval.

Ekonomiprogrammet på Nynäshamns gymnasium förbereder dig för en spännande framtid inom ekonomi och affärsvärlden. Här utforskar vi områden som marknadsföring, entreprenörskap och företagande och du får lära dig om redovisning och budgetering. Inriktar du dig på juridik innebär utbildningen förståelse för rättsliga principer och tillämpningar inom affärsvärlden.

Med teoretisk kunskap och praktiska färdigheter får du en grund för framtida juridiska studier eller karriär inom näringslivet.

Du får också kunskap om hur människor tänker, känner, agerar och samspelar med andra människor. Psykologikunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Framtidsyrken

Ekonomiprogrammet öppnar upp för flera olika karriärvägar. Efter att ha avslutat ekonomiprogrammet på gymnasiet har du många möjligheter framför dig.

Programmet ger dig grundläggande kunskaper som gör det möjligt att direkt ta anställning som ekonomiassistent, eller att starta och driva eget företag. Det gör dig också väl förberedd för studier på juristprogrammet, företagsekonomiska program och andra universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsvetenskapliga områden.

Två inriktningar – vad passar dig bäst?

På gymnasiets ekonomiprogram har du valet mellan två inriktningar - juridik och ekonomi. Med juridik fördjupar du dig i lagens värld och förbereder dig för en framtid inom rättssystemet, medan inriktningen ekonomi ger dig möjlighet att utforska affärsstrategier och finansvärlden. Oavsett val är det kunskap som öppnar dörrar till framtiden och många spännande karriärvägar.

På Nynäshamns gymnasium kan du läsa ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi. Inriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

Du lär dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tränar dig i att söka, analysera och värdera information. Du får också lära dig om det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande

Juridikinriktningen på Nynäshamns gymnasium ska du välja av två skäl. För det första för att den ger dig en bred kunskap då den berör ett flertal juridiska områden som exempelvis avtalsrätt, familjerätt, internationell rätt och marknadsrätt. För det andra för att utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom till exempel ämnet kriminologi och området straffrätt.

Utöver det är förståelse för hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar, förmåga att lösa juridiska problem och att betrakta juridiken ur ett rättsfilosofiskt perspektiv typiskt för inriktningen. Det ingår också kunskap inom det företagsekonomiska området och redovisning ingår.

Programgemensamma kurser:

  • Företagsekonomi 1, 100 poäng
  • Privatjuridik, 100 poäng
  • Moderna språk, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Gymnasiearbete Ekonomi, 100 poäng

Ekonomiprogrammets kurser

Skriv tabellbeskrivning här

Inriktning Ekonomi

Inriktning Juridik

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng

Företagsekonomi 2, 100 poäng

Företagsekonomi 2, 100 poäng

Affärsjuridik, 100 poäng

Affärsjuridik, 100 poäng

Företagsekonomi specialisering, 100 poäng

Företagsekonomi specialisering, 100 poäng

Redovisning 2, 100 poäng

Psykologi 2a, 50 poäng

Matematik 3, 100 poäng

Filosofi, 50 poäng


Rätten och samhället, 100 poäng


Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en grund för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Kontakt

Ola Karlsson

studie- och yrkesvägledare
08-520 683 28
ola.karlsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad: