Diarium - sök på ärenden och dokument

I diariet kan du söka på handlingar och ärenden. Du kan till exempel följa ditt bygglovsärende. För att ta del av själva handlingen kontakta respektive nämnd.

Så söker du i diariet

  • Börja med att välja om du vill söka ett ärende eller ett dokument.
  • Fyll i de sökval du känner till.
  • Om du vill söka på ett diarienummer måste du skriva med versaler, exempelvis KS/2019/0001/0009.

Allt finns inte att söka

Det som inte publiceras i webdiariet är sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter och dokument som tillhör ett ärende som lagts upp innan den 1 januari 2017.

Ordförklaringar

Ett ärende är en samling av inkomna och utgående dokument som hör ihop.

Ett dokument kan tillhöra ett ärende. Det kan även vara en skrivelse som kommit in till kommunen eller som kommunen har skickat ut.

Postlista visar dokument och ärenden som har registrerats de senaste dygnet.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: