Vänorter

De flesta av Sveriges kommuner har vänorter i framförallt de nordiska grannländerna som man samarbetar och utbyter erfarenheter tillsammans med.

Sedan 1944 har Nynäshamns kommun följande vänorter:

1989 tillkom ytterligare en vänort, Liepaja. Det var stadens första vänsamarbete.

Fram till år 1999 fanns också Eyrabakki på Island med i gruppen men valde att efter sammanslagning av flera kommuner att endast delta i det fortsatta vänortsarbetet vid speciella tillfällen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: