Nyheter och pressmeddelanden

Här finns de senaste av kommunens nyheter och pressmeddelanden som publicerats på vår webbplats.


 • SRV tar över förpackningsinsamlingen


  Från den 1 januari 2024 tar kommunen med SRV i spetsen över drift och skötsel av återvinningsstationerna.

 • ”Vi har mer att ge för att möta alla barn och elevers behov och förutsättningar”


  De senaste åren har kunskapsresultatet förbättrats inom kommunens grundskolor, främst via att fler elever lämnar grundskolan med behörighet att söka till gymnasiet. Pär Olsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, ser ändå att det finns mer att ge.

 • Namnunderskrifter inlämnade till kommunen


  Under onsdagen tog kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud emot namnunderskrifter från ett folkinitiativ som vill se en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten. Nu ska kommunstyrelseförvaltningens kansli gå igenom namnunderskrifterna.

 • Startskott för utvecklingen av stadskärnan


  På torsdagens sammanträde i kommunstyrelsen godkändes en ansökan om planbesked för en utveckling av Alkärrsplan och tillhörande sjukhusbyggnad. Beslutet innebär att kommunen nu kan påbörja arbetet med att göra om detaljplanen för att möjliggöra att nya bostäder och verksamhetslokaler ska kunna byggas på platsen.

 • Tyck till om förslag till ny avfallsplan


  Just nu kan du lämna synpunkter på en ny avfallsplan och avfallsföreskrifter. Utställningsperioden pågår fram till den 13 december 2023.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: