25 jun 2024

Förstärkt samverkan för att stoppa våldsutvecklingen

Under sommaren ökar risken för att unga dras in i gängkriminalitet. Nynäshamns kommun arbetar tillsammans med polisen och andra kommuner i länet i en förstärkt samverkan för att vända våldsutvecklingen. Men även du som är vårdnadshavare har ett ansvar att agera om du märker signaler eller ändrat beteende hos ditt barn.

Rekryteringen av barn och ungdomar, som de kriminella nätverken bedriver, visar inga tecken på att avta. Sommarlovet innebär dessutom ofta en minskad social kontroll och sociala sammanhang för barn och unga vilket ökar risken för att de ska rekryteras till att begå grova brott åt kriminella nätverk.

– De uppdrag som barnen tidigare fick som kunde handla om att vakta en port och hålla utkik efter polisen har utvecklats till brutala morduppdrag som kan få ödesdigra konsekvenser för barnen och deras familjer, säger Patrick Widell, Regional brottsförebyggande samordnare, Polisregion Stockholm.

Var uppmärksam på signaler

Nynäshamns kommun ingår tillsammans med övriga 25 kommuner i länet, polisen och berörda myndigheter i en förstärkt samverkan, kallad ROC (Regionalt operativt center). Målet med samverkan är att vända våldsutvecklingen i Stockholms län. Sedan ROC startades hösten 2023 har individhanteringen mellan socialtjänst och polis förbättrats under alla tider på dygnet. Idag fungerar Stockholms stads socialjour som en väg in för polisen i ärenden som är tidskritiska och allvarliga. Under våren har ett nytt forum inom ramen för samverkan etablerats där chefer från barn- och ungdomsvården deltar för att skapa en gemensam operativ lägesbild tillsammans med övriga aktörer.

– Nynäshamns kommun har sedan lång tid en fungerande samverkan med såväl polisen som andra aktörer för att skydda och stötta barn och unga. Men i kampen mot gängkriminaliteten behöver också vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas liv vara uppmärksamma på och agera om de upplever ändrade signaler hos barnet eller ungdomen, säger Annette Ritari, chef för individ och familjeomsorgen i Nynäshamns kommun.

Signaler att vara uppmärksam på är exempelvis:

  • Ljuger eller verkar dölja saker?
  • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna?
  • Har nya kläder eller ny telefon?
  • Slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar?
  • Skickar eller tar emot misstänkt mycket pengar (via swish eller konto)?
  • Börjar ha två mobiler?
  • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar?

Märker du något av detta ska du ringa till polisen på 114 14 eller kontakta socialförvaltningen i Nynäshamns kommun på telefon 08-520 680 00, be om att bli kopplad till en socialsekreterare för barn och ungdomar. Polisen lägger stort kraft på att identifiera unga som befinner sig i riskzonen.

Gängsnacket och annat stöd

Polisen har tagit fram en broschyr om gängkriminalitet som du som är vårdnadshavare eller viktig vuxen i ett barns eller ungdoms liv kan ha nytta av. På polisens hemsida finns även annan matnyttig information om hur kommuner och andra myndigheter arbetar tillsammans med polisen för att stoppa gängkriminaliteten.