Frågor och svar från Kerstin Andersson (MP)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Kerstin Andersson och som hon har besvarat.

Ingen fråga har hittills kommit in

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: