Pool och badtunna

På den här sidan finns information om vad som gäller för dig som har pool eller badtunna.

Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil. Beställs inte via kommunen).
  • avsaltat havsvatten

Det är inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Det är du som fastighetsägare som måste kunna visa att du följer reglerna. Därför är det lämpligt att du spara exempelvis kvittot för tankbil.

Avklorering

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska avkloreras innan det kan tömmas. Detta kan göras på två sätt:

  • Genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas (inte lämpligt för stora mängder vatten).
  • Genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Tömning

Efter avklorering kan du tömma vattnet på två sätt:

  • Du kan hälla ut vattnet på den egna tomten på lämplig yta, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta.
  • Du kan leda vattnet till närmaste dagvattenbrunn. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn eller vägområdets dagvattendike.

Kontakta ägaren till dagvattensystemet innan du tömmer. Har du kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta kommunens VA-avdelning. Bor du i ett område utan kommunalt vatten och avlopp är det vanligtvis vägföreningen i ditt område.

Du bör inte leda vattnet till avloppsnätet eller det enskilda avloppet, till exempel via bostadens golvbrunn, WC, badkar, kök eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverken. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor och kväve ut i Östersjön.

Vatten som avleds under normal drift

För vatten som avleds från bassängen under tiden du använder den gäller samma som vid tömning, men vatten från backspolning av poolfilter bör ledas till avloppsnätet istället. Detta för att föroreningsnivån är mer koncentrerad i det vattnet.

Om du har ett enskilt avlopp innebär detta att vattnet kan ledas till din egna anläggning för omhändertagande av BDT- och/eller WC-vatten. Beroende på mängden backspolsvatten kan det vara så att vissa enskilda anläggningar inte klarar av att hantera vattenmängden. Kontakta din leverantör för rådgivning.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.


Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: