Kvinna som omfamnar ett barn.

Uppdrag som kontaktfamilj/stödfamilj

Som kontaktfamilj/stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom två till fyra dygn i månaden. När barnet bor hos er deltar det i din familjs vardag precis som vilken annan familjemedlem som helst.

Som kontaktfamilj tar din familj emot ett barn eller en ungdom någon eller några dagar varje månad, som ett extra stöd. När barnet/ungdomen bor hos er deltar hen i kontaktfamiljens vardag, precis som vilken familjemedlem som helst.

Hur ofta sker träffarna?

Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Vad hittar vi på?

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Hur länge är vi kontaktfamilj?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av er som kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Krav för att vara kontaktfamilj

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Socialtjänsten gör en utredning och bedömer om du är lämplig för uppdraget. Vi tittar bland annat på:

  • vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar vi dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för.

Ersättning

Som kontaktfamilj får ni ett arvode som består av en ersättning för det arbete som ni utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.

Ansökan

Ansök genom att skicka in en kort beskrivning av er själva, era intressen och eventuellt tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Eftersom alla barn och ungdomar är olika behöver vi också olika typer av stödfamiljer, det är därför inget hinder om du till exempel har utflugna barn eller är ensamstående.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: