Uppdrag som kontaktfamilj/stödfamilj

Som kontaktfamilj/stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom två till fyra dygn i månaden.

Om du och din familj vill bli en kontaktfamilj/stödfamilj gör vi en utredning av er situation, ett hembesök och vi kontrollerar er i olika register. Ni får även träffa barnet eller ungdomen för att båda ska få en känsla för om man vill gå vidare.

Ett barn med funktionsnedsättning kräver ofta mycket tid och uppmärksamhet, men det ger också mycket glädje tillbaka. Vad ni gör tillsammans beror på barnets intressen, ålder och behov. Våra stödfamiljer får ersättning och handledning.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: