Kvinna som omfamnar ett barn.

Uppdrag som kontaktfamilj/stödfamilj

Som kontaktfamilj/stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom två till fyra dygn i månaden. När barnet bor hos er deltar det i din familjs vardag precis som vilken annan familjemedlem som helst.

Anledningarna till att barn behöver kontaktfamilj är olika. Föräldrarna kan vara isolerade, sjuka eller ha olika sociala problem. Ibland har barnen särskilda behov av uppmärksamhet och stimulans eller så behöver de mer lugn och ro. Ett barn med funktionsnedsättning kräver ofta mycket tid och uppmärksamhet, men det ger också mycket glädje tillbaka. Vad ni gör tillsammans beror på barnets intressen, ålder och behov.

Vem kan bli kontaktfamilj/stödfamilj?

Ni behöver inte ha någon speciell utbildning för att bli kontaktfamilj. Det viktigaste är att ni har ett personligt engagemang och intresse för andra människor. För att ni ska passa för uppdraget som kontaktfamilj tror vi att ni är lyhörda, lugna, empatiska, drivande och stabila. Ni är personer som lätt får kontakt med andra och är positiva och nyfikna. Ni har lätt för att skapa förtroende hos både barn, vuxna och anhöriga. Personlig lämplighet är mycket viktigt för oss när vi rekryterar.

Om du och din familj vill bli en kontaktfamilj/stödfamilj gör vi en utredning av er situation, ett hembesök och vi kontrollerar er i olika register. Ni får även träffa barnet eller ungdomen för att båda ska få en känsla för om man vill gå vidare. Går ni vidare erbjuds ni handledning och stöd.

Ersättning

Som kontaktfamilj får ni ett arvode som består av en ersättning för det arbete som ni utför och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.

Kontakt

Elisabeth Hansson

kontaktsekreterare
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: