Fakta och statistik

Nynäshamns kommun är en kustkommun med en fantastisk skärgård, en levande stadskärna och vackra kulturlandskap. Nynäshamn ligger cirka 50 minuter från Stockholm. Här kan du ta del av kort fakta om Nynäshamns kommuns geografi, befolkning och näringsliv.

Katbild över kommunen

Geografi

I Nynäshamn finns det gott om kustnära områden med totalt 100 mil kust. Här finns också stora kulturlandskap och grönområden. Nynäshamn är den sydligaste kommunen inom Stockholms län och den enda där du ser havshorisonten från fastlandet. Ingen som bor i kommunen har längre än nio kilometer till havet. Utöver fastlandet består kommunen av 1553 öar, varav 13 har året-runt boende.

I kommunen finns kommundelarna Nynäshamn, Sorunda, Ösmo och Torö.

Befolkning

  • Antal invånare: 30 043 invånare (2022)
  • Medelålder: 42,7 år (2019)
  • Antal nationaliteter: minst 73 stycken
  • 2021 flyttade 2547 personer till kommunen och 1938 lämnade kommunen.

Förbindelser

Till Nynäshamn tar du dig via bil, väg 73 från Stockholm, buss, pendeltåg eller skärgårdsbåt. Från Gotland, Polen och Lettland går även dagligen färjebåtar. Det tar cirka 50 minuter att åka till Stockholm från Nynäshamn.

Näringsliv

Nynäshamn är en tillväxtkommun och här finns cirka 3000 företag och närmare 8000 arbetstillfällen. Näringslivet består av allt från stora företag som oljeraffinaderiet Nynas AB till enmansföretag. Nynäshamns kommun är idag den största arbetsgivaren med cirka 2000 medarbetare.

Boende

I Nynäshamn finns det en blandning av småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Den stora majoriteten av boenden utgörs av småhus, men nybyggnation av bostadsrätter och hyresrätter pågår.

Befolkningsprognos

Hur många som bor i kommunen styr inte bara vår ekonomi, utan även behovet av barnomsorg, skolplatser, äldreomsorg, bostadsbyggande och stadsplanering. Därför tar kommunen varje år fram en befolkningsprognos. Prognosen baseras på befolkningen uppdelad på kön och ålder och utgår från invånarantalet den 31 december 2022.

Befolkningsprognos 2023-2032 Pdf, 855.1 kB.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: