Parkering och parkeringsregler

I Nynäshamn och Ösmo gäller tidsbegränsad parkering eller datumparkering. På många ställen parkerar du avgiftsfritt med parkeringsskiva. Det går inte att förboka parkering. Långtidsparkering finns vid färjeterminalen i Nynäshamn.

Här parkerar du avgiftsfritt året om:

 1. Folkets hus (parkeringshus)
 2. Alkärrsplan
 3. Tallkotten
 4. Fredsgatan
 5. Nynäshamns kyrka
 6. Gatuparkering

Skyltarna anger vilken tidsbegränsning som gäller och om parkeringsskiva behövs.

Frejas Holme, Godsmagasinet och Järnvägsparkeringen

Avgift 1 maj-31 augusti. 15 kronor/timme eller 250 kronor/dygn.

Du betalar med kontokort eller bensinkort (vid Frejas Holme även mynt). Parkeringsbolag: Aimo Park

Hamnbodarna

Avgift 1 maj-31 augusti. 30 kronor/timme. Max 3 timmar.

Du betalar med kontokort eller bensinkort. Parkeringsbolag: Aimo Park.

Bevakad långtidsparkering norr om färjeterminalen

Cirka 500 meter från terminalen finns en inhägnad långtidsparkering som är öppen 06-24. Övrig tid låst.

Följ skyltarna "P-långtid" för att hitta till parkeringen som har cirka 200 platser.

Avgift alla dagar dygnet runt. 260 kronor/dygn, minimum ett dygn. Avgiften betalas med kontokort, appen "Apcoa Flow" eller sms. Parkeringsbolag; Apcoa Parking.

Långtidsparkering för stora fordon

Det finns ingen långtidsparkering för bussar och andra stora fordon i hamnområdet. Har du behov av långtidsparkering, kontakta kommunens stadsmiljöavdelning, 08-520 680 00 (Kontaktcenter).

Förstora bilden

Parkering vid Ankarudden på Torö

Avgift alla dagar 0-24. 10 kronor/timme eller 60 kronor/dygn. Du betalar med kontokort eller bensinkort. Parkeringen ägs av Herrhamra. Avstånd från parkeringen till landsortsfärjan är 230 meter.

Parkering vid Torö stenstrand och Örens naturreservat

I naturreservatet finns cirka 60 parkeringsplatser uppdelat på sex platser i området. I den sydvästra delen finns parkering för rörelsehindrade i anslutning till en tillgänglighetsanpassad stig som leder mot vattnet.

När det är mycket besökare är det ont om parkeringsplatser. Det är endast tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser och inte på vägen, i dike, i dikeskant eller i terrängen.

I Nynäshamns kommun finns fem pendlarparkeringar för dig som pendlar med tåg eller buss, som är gratis att stå på. Var uppmärksam på vilka parkeringsregler som gäller på respektive parkering.

 • Nynäshamns station.
 • Gröndalsviken.
 • Nynäs gård.
 • Ösmo station.
 • Mitt emot Ösmo Plantshop.
 • Segersäng.

I Nynäshamns kommun finns 18 kommunala laddpunkter där du kan ladda din elbil. Du betalar via appen Easypark eller E-ways laddkort.

 • Två vid Nynäshamns station.
  Plats: bakom Nynäshamnskiosken/Royal Grill. 3,7 kilowatt. Järnvägsgatan 2.
 • Åtta i Ösmo centrum. 11 kilowatt.
  Plats: Ösmo centrum 7.
 • Två vid Ösmo station. 3,7 kilowatt.
  Plats: Mejerivägen 2.
 • Två vid Plantshopen. 3,7 kilowatt.
  Plats: Ösmo trafikplats.
 • Fyra vid Segersängs station. 11 kilowatt.
  Plats: pendlarparkeringen vid stationen.

Gör så här

Tryck på "Kartmeny". Fäll sedan ut "Trafik och resor" och markera ”Parkeringsplatser med laddstolpar”. Om du klickar på kartnålarna i kartan får du mer information om laddplatserna.

Utöver det finns det även privata laddstationer.

Parkeringsbolaget Aimo Park har hand om parkeringsövervakningen i Nynäshamns kommun.

I Nynäshamn och Ösmo tätorter gäller datumparkering mellan klockan 00 och 08. Under denna tid får du parkera på gatans ena sida medan det är parkeringsförbud på den andra.

Datumparkering underlättar snöröjning och sopning av gator. Det blir också lättare att ta sig fram då det endast är tillåtet att parkera på en sida av gatan. Förbudet att parkera gäller:

 • dagar med udda datum på den sida av vägen där gatuadressen har udda nummer.
 • dagar med jämna datum på den sida av vägen där gatuadressen har jämna nummer.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: