Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar inom väg, vatten och IT. Här finns också information om större planerade arbeten.

 • Vattenavstängning på Järnvägsgatan och hamnområdet

  På grund av planerade vattenarbeten kommer en vattenavstängning att genomföras tisdag 20 februari klockan 23 till cirka 07 nästkommande morgon.
 • Byggnation av cirkulationsplats väg 73

  I korsningen Telivägen/väg 73 pågår just nu byggnation av en cirkulationsplats (rondell) för att förbättra trafiksituationen i området. Arbetet beräknas att vara klart hösten 2024.
 • VA-arbete på Fågelgatan

  På grund av återkommande problem med missfärgat dricksvatten på Fågelgatan behöver vattenledningen bytas ut. Arbetet pågår till slutet av sommaren 2024.
 • Avstängd gångväg mellan Centralgatan och Nynäsgård

  Nu är den södra gångvägen mellan Centralgatan och Nynäsgårds station avstängd. Gående hänvisas till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen. Passagen beräknas öppna igen maj 2024.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: