Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar inom väg, vatten och IT. Här finns också information om större planerade arbeten.

 • Kokningsrekommendation för boende i Sorunda och Stora Vika efter vattenläcka

  Nynäshamns kommun uppmanar invånare i Torp, Spångbro, Hoxla, Gudby, Ristomta och Stora Vika att koka vattnet innan det dricks eller används till matlagning. Detta på grund av att det kan förekomma föroreningar efter vattenavbrottet. Uppmaning om kokning gäller enbart de som har kommunalt vatten och gäller fram tills annat meddelas.
 • Renovering av vattenledning Idunvägen/Fröjas väg

  Från och med imorgon, den 24 augusti, påbörjar vi renoveringen av vattenledningen i korsningen Idunvägen/Fröjas väg. Arbetet pågår fram till december 2022.
 • Åtgärder på Centralgatan/Idunvägen/Skolgatan

  Nu börjar vi hastighetssäkra korsningen Centralgatan/Idunvägen/Skolgatan med upphöjningar.
 • Renovering av vatten- och tryckspilledningar vid Änggatan

  Nu har vår entrepenör börjat renovera vatten- och tryckspilledningarna vid Änggatan. Arbetet beräknas pågå till och med augusti 2022.
 • Årets stora asfalteringsarbeten

  Nyfiken på vilka stora asfalteringsjobb Nynäshamns kommun kommer att utföra under våren? Här har du listan! Alla datum är med reservation för förändringar.
 • Fiskvandringsväg och arbetsväg byggs vid Muskan

  Kommunen bygger just nu en arbetsväg till reglerdammen i Muskan. Arbetsvägen ska användas under arbetet med att bygga en ny fiskvandringsväg mellan Muskan och Muskån. Därefter kommer vägen att kunna nyttjas av allmänheten för att öka tillgängligheten fram till reglerdammen och fiskvandringsvägen.
 • Ny gång- och cykelväg på Skolgatan

  Just nu breddar vi gång- och cykelvägen på Skolgatan i centrala Nynäshamn. Arbetet sker i två etapper. Den befintliga gångbanan breddas från cirka två till cirka tre meter.
 • Vägarbeten på Centralgatan

  Just nu breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen på Centralgatan från Heimdalsvägen ner till parkeringen vid Alkärrsplan. Vi bygger också om korsningen Idunvägen/Skolgatan/Centralgatan och körbanan får ny asfalt.

Åtgärdade driftstörningar

Här hittar du de driftstörningar som är åtgärdade.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?