Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar inom väg, vatten och IT. Här finns också information om större planerade arbeten.

 • Vattenavstängning på Fågelgatan

  21 maj klockan 8.30-12.00 stänger vi av vattnet på Fågelgatan, se kartbild över berörda abonnenter. Detta beror på planerade VA-arbeten.
 • Norrgående körfält på 73:an avstängt

  Väg 73 är avstängd i norrgående riktning i höjd med Segersäng på grund av vägskada i samband med kommunens VA-arbeten. Trafiken leds om via Segersängs av- och påfart. Det är ännu inte klart hur länge avstängningen kommer att pågå. Läs mer på Trafikverket.se
 • Trädfällning på Lövhagen

  Under våren kommer det att avverkas en hel del döda granar på Lövhagen i södra Nynäshamn. För er allas säkerhet är det viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd till skogsmaskinerna på minst 90 meter.
 • Årets stora asfalteringsarbeten

  Nyfiken på vilka av kommunens gator som ska asfalteras under året? Här har du listan för etapp 1 som sker under våren 2024. Asfalteringen i etapp 1 pågår mellan vecka 20-28.
 • Avstängt mellan Centralgatan och Nynäsgård

  Nynäshamnsbostäders nya hus vid Nynäs gård börjar snart bli klara. 3 april-2 maj stänger vi av vägen ner till spåret i Centralgatans norra del vid Kullstagränd. Anledningen är att vi ska bygga en ny gångväg. Vägen ner till spåret i den södra delen är fortfarande avstängd och beräknas kunna öppna i maj.
 • Byggnation av cirkulationsplats väg 73

  I korsningen Telivägen/väg 73 pågår just nu byggnation av en cirkulationsplats (rondell) för att förbättra trafiksituationen i området. Arbetet beräknas att vara klart hösten 2024.
 • VA-arbete på Fågelgatan

  På grund av återkommande problem med missfärgat dricksvatten på Fågelgatan behöver vattenledningen bytas ut. Arbetet pågår till slutet av sommaren 2024.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: