Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar inom väg, vatten och IT. Här finns också information om större planerade arbeten.

 • Avstängd gångväg mellan Centralgatan och Nynäsgård

  Från och med den 30 januari kommer den södra gångvägen mellan Centralgatan och Nynäsgårds station vara avstängd. Gående hänvisas till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen.
 • Problem med gatubelysningen på Trehörningen

  Vi har just nu problem med gatubelysningen på Trehörningen. Vattenfall jobbar med problemet.
 • Breddning av gångbana vid Järnvägsgatan

  Den 27 december 2022 börjar vi arbeta med att bredda gångbanan vid Järnvägsgatan. Kommunen kommer därför att bredda den. Arbetet beräknas pågå i fyra veckor.
 • Renovering av brunnar påverkar gång- och cykelvägen mellan Fiskargränd och Strandvägen

  Från och med nu ska fem avlopsbrunnar renoveras i området kring Svandammen. Arbetet kommer delvis att påverka gång- och cykeltrafikanter mellan Fiskargränd och Strandvägen.
 • Ny gångbana och parkering vid Idunvägen

  Med start 17 oktober bygger vi en ny gångbana och nya parkeringsplatser längs med västra sidan av Idunvägen, runt kvarteret Humlan.
 • Renovering av vattenledning Idunvägen/Fröjas väg

  Från och med imorgon, den 24 augusti, påbörjar vi renoveringen av vattenledningen i korsningen Idunvägen/Fröjas väg. Arbetet pågår fram till december 2022.
 • Årets stora asfalteringsarbeten

  Nyfiken på vilka stora asfalteringsjobb Nynäshamns kommun kommer att utföra under våren? Här har du listan! Alla datum är med reservation för förändringar.
 • Fiskvandringsväg och arbetsväg byggs vid Muskan

  Kommunen bygger just nu en arbetsväg till reglerdammen i Muskan. Arbetsvägen ska användas under arbetet med att bygga en ny fiskvandringsväg mellan Muskan och Muskån. Därefter kommer vägen att kunna nyttjas av allmänheten för att öka tillgängligheten fram till reglerdammen och fiskvandringsvägen.
 • Ny gång- och cykelväg på Skolgatan

  Just nu breddar vi gång- och cykelvägen på Skolgatan i centrala Nynäshamn. Arbetet sker i två etapper. Den befintliga gångbanan breddas från cirka två till cirka tre meter.
 • Vägarbeten på Centralgatan

  Just nu breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen på Centralgatan från Heimdalsvägen ner till parkeringen vid Alkärrsplan. Vi bygger också om korsningen Idunvägen/Skolgatan/Centralgatan och körbanan får ny asfalt.

Åtgärdade driftstörningar

Här hittar du de driftstörningar som är åtgärdade.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: