Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar inom väg, vatten och IT. Här finns också information om större planerade arbeten.

Åtgärdade driftstörningar

Här hittar du de driftstörningar som är åtgärdade.

 • Risk för missfärgat vatten i Segersäng

  Just nu kan det vara dåligt tryck och risk för missfärgat vatten i Segersäng. Det beror på att Södertörns brandförsvarsförbund har tagit vatten från en brandpost i området.
 • Brunnsgatan utan vatten

  Ett antal hushåll på Brunnsgatan i Nynäshamn är utan vatten sedan torsdagseftermiddagen. Lagning pågår. Hushåll kan hämta dricksvatten på brandposten i markerat område enligt nedan.
 • Vattenläcka på Hamnviksvägen

  Läckan är nu lagad. Vi har just nu en vattenläcka på Hamnviksvägen 7. Vilket innebär att vattnet är avstängt för fastigheter på kartan nedan.
 • Misstänkt vattenläcka på Fågelgatan

  Det är en vattenläcka på Fågelgatan i södra Nynäshamn. Vattnet kommer att stängas av fram till att läckan är lagad. Det finns risk för missfärgat vatten i området på och runt Fågelgatan. Spola då tills vattnet är klart igen.
 • Oscarsbrons räcke lagas - framkomligheten påverkas

  Med start den 27 februari lagar vi räcket på Oscarsbron i södra Nynäshamn. Räcket har tidigare blivit påkört. Arbetet pågår till den 2 mars 2023.
 • Problem med gatubelysningen på Trehörningen

  Vi har just nu problem med gatubelysningen på Trehörningen. Vattenfall jobbar med problemet.
 • Problem att logga in i Vklass

  För närvarande upplever många att det är svårt att logga in i den digitala lärplattformen Vklass.
 • Strandvägen avstängd för biltrafik 17 november

  Den 17 november mellan klockan 12-16 är Strandvägen avstängd för biltrafik. Anledningen är att vi behöver ta ner en stor gran i höjd med Drottningviken, som är angripen av granbarkborrar.
 • Simhallen öppnar igen

  Nu är reparationsarbetet klart och reningsprocessen i gång igen i Ösmo simhall.
 • Underhållsarbete vid Marsta reningsverk

  Nu påbörjar vi ett underhållsarbete av den biologiska reningen av avloppsvattnet på Marsta reningsverk i Stora Vika. Under den här tiden uppmanar vi alla som är kopplade till reningsverket att minska sin vattenanvändning så mycket som möjligt.
 • VA-arbeten vid Torkels väg i Ösmo

  Just nu pågår arbeten vid Torkels väg i Ösmo. I förra veckan lagade vi en vattenläcka vid Torkels väg 7 och i samband med det byter vi ut hela ledningen fram till stam eftersom ledningen var i dåligt skick.
 • Ingen kokningsrekommendation för boende i Sorunda och Stora Vika

  Kokningsrekommendationen av det kommunala dricksvattnet för berörda hushåll i Sorunda och Stora Vika i Nynäshamns kommun kan nu hävas. Detta efter att två på varandra efterföljande vattenprov analyserats utan anmärkning. Det innebär att dricksvattnet inte längre behöver kokas innan det dricks eller används till matlagning.
 • Vattenavstängning på Centralgatan

  Imorgon den 8 september mellan 9.30-16.00 behöver vi stänga av vattnet inom markerat område på kartan. Anledningen är VA-arbeten inför kommande exploatering vid Kullstagränd/Nynäsgårds station.
 • AVSLUTAT: Tillfälligt fel i växel

  Vissa nummer går tillfälligt inte att ringa till. Vid problem kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper handläggare att koppla samtalet.Kontaktcenter: 08-520 680 00Problemet är nu åtgärdat.
 • Avstängt vatten i Ösmo onsdag kväll

  På onsdag kväll mellan klockan 21-23 behöver vi genomföra en sektionsvis avstängning av dricksvattnet i Ösmo inklusive Segersäng. Anledningen är att vi letar efter vattenläckor.
 • Vattenavstängning på Änggatan

  Vi har varit tvungna att akut stänga av vattnet för ett antal abonnenter i anslutning till renoveringsarbetena på Änggatan. För närvarande har vi ingen information om hur lång tid det kan ta.
 • Vattnet åter i södra Nynäshamn

  Nu är vattnet tillbaka igen efter en tidigaer vattenläcka på Änggatan i Nynäshamn som gjorde att delar av södra Nynäshamn blev utan vatten på under tisdagen.
 • Upprustning och utökning av parkeringsplatser vid Gröndalsskolan - Arbetet är avslutat

  *Arbetet är nu utfört och parkeringen åter öppen*Parkeringsplatserna vid Gröndalsskolan och Gröndalshallen ska utökas och rustas upp. Det innebär att parkeringarna under perioder av året kommer vara stängda. Du som behöver använda någon av parkeringarna hänvisas till alternativa parkeringsplatser.
 • Risk för missfärgat vatten på Änggatan

  NCC i samarbete med kommunens VA-avdelning kommer genomföra en omkoppling av vattnet på Änggatan i södra Nynäshamn tisdagen den 7 juni. Detta kan medföra risk för missfärgat vatten i området.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: