Boende funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av mer stöd i ditt hem kan ansöka om olika insatser. Du kan bland annat ha rätt till trygghetslarm eller få hjälp med anpassning av din egen bostad. Du kan också ansöka om att få flytta till olika typer av boende med särskild service.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud.

Bostadsanpassning

För att du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i ditt eget hem kan du ansöka om stöd i att anpassa din bostad. Det kan till exempel vara att ta bort trösklar eller bygga en ramp vid entrén.

Boende för dig med funktionsnedsättning

Om du behöver stöd stora delar av dygnet kan du ha rätt till att få flytta till ett särskilt boende för dig som har funktionsnedsättning.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: