Boendeformer för dig med funktionsnedsättning

Här finns en sammanställning av vilka boendeformer kommunen erbjuder dig som har en funktionsnedsättning. För att bli beviljad en boendeplats behöver du ansöka om insatsen hos kommunen.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten.

Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombudPdf, 163.9 kB..

Vem kan ansöka om plats på boende med särskild service?

För att ansöka enligt LSS måste du tillhöra någon av följande tre personkretsar för att ansöka om insatsen:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Kommunens grupp- och servicebostäder för vuxna

Postmästaren är en gruppbostad i centrala Nynäshamn med närhet till butiker, restauranger, allmänna kommunikationer och hamn. Gruppbostaden består av fem lägenheter och gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, uteplats och personalutrymmen.

Målgrupp

Här bor personer som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Postmästaren ger vi ett individuellt anpassat stöd och stimulerar till delaktighet i vardagen. Vi ger stöd i hemmet men också vid kontakter utanför bostaden som exempelvis sociala relationer, fritidsaktiviteter och daglig verksamhet. Vi arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas tillsammans med den enskilde. Verksamheten utformas efter individens behov och funktionsvariation.

Personal

På Postmästarens gruppbostad arbetar sex tillsvidareanställda varav en gruppchef som delas med Solgläntans servicebostad. Vi bemannar utifrån behov och på nätterna har boendet tillgång till personal genom sovande jour.

Kontakt

Adelina Svedin
Gruppchef
08-520 735 74
adelina.svedin@nynashamn.se

Veronica De Pascalis
Enhetschef
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Telefon
08-520 737 42
08-520 681 89

Adress
Fredsgränd 2a
149 30 Nynäshamn

Ribbans gruppbostad är belägen i Nynäshamn i området Backlura, med närhet till natur, bad och allmänna kommunikationer. Gruppbostaden består av sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen som kök, vardagsrum och uteplats samt personalutrymmen.

Målgrupp

Här bor personer som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Ribbans gruppbostad ger vi ett individuellt anpassat stöd och stimulerar till delaktighet i vardagen. Vi ger stöd i hemmet men också vid kontakter utanför bostaden som exempelvis sociala relationer, fritidsaktiviteter och daglig verksamhet. Vi arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas tillsammans med den enskilde. Verksamheten utformas efter individens behov och funktionsvariation.

Personal

På Ribbans gruppbostad arbetar nio tillsvidareanställda varav en gruppchef som delas med Viljans gruppbostad. Vi bemannar utifrån behov och på nätterna har boendet tillgång till personal genom sovande jour.

Kontakt

Annalill Nordström
Gruppchef
08-520 688 54
annalill.nordstrom@nynashamn.se

Susanne Widmark
Enhetschef
08 520 684 31
susanne.widmark@nynashamn.se

Telefon
08-520 737 63
08-520 737 39
08-520 738 63

Adress
Backluravägen 163, 166
149 43 Nynäshamn

Släggans servicebostad ligger i området Släggan i norra Nynäshamn med närhet till natur, bad och allmänna kommunikationer. Servicebostaden består av tio lägenheter där de flesta är i nära anslutning till en personal- och gemensamhetslägenhet.

Målgrupp

Här bor personer som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Släggans servicebostad ger vi ett individuellt anpassat stöd och stimulerar till delaktighet i vardagen. Vi ger stöd i hemmet men också vid kontakter utanför bostaden som exempelvis sociala relationer, fritidsaktiviteter och daglig verksamhet. Vi arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas tillsammans med den enskilde. Verksamheten utformas efter individens behov och funktionsvariation.

Personal

Släggans servicebostad och Telegrafens servicebostad samarbetar och har totalt 16 tillsvidareanställda varav en gruppchef. Vi bemannar utifrån behov och just nu har boendet tillgång till personal genom sovande jour nattetid.

Kontakt

Elsmari Sjöberg
Gruppchef
08-520 737 36
Elsmari.Sjoberg@nynashamn.se

Susanne Widmark
Enhetschef
08 520 684 31
susanne.widmark@nynashamn.se

Telefon
08-520 737 38

Adress
Backluravägen 22, 149 43 Nynäshamn

Solgläntans gruppbostad ligger i en lantlig miljö med gångavstånd till Ösmo centrum och pendeltågsstationen. Här finns sex lägenheter med gemensamt kök, matplats, vardagsrum och uteplats. ​Till gruppbostaden hör även ett antal fristående lägenheter i området.

Målgrupp

Här bor personer som har beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna, enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Solgläntan jobbar vi med att förtydliga dagens aktiviteter genom rutiner och struktur, så kallad tydliggörande pedagogik.

Personal

Här jobbar åtta boendestödjare och en gruppchef. Vi planerar bemanningen utifrån behov. Just nu är Solgläntan bemannad dygnet runt.

Kontakt

Adelina Svedin
Gruppchef
08-520 735 74
adelina.svedin@nynashamn.se

Veronica De Pascalis
Enhetschef
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Telefon
08-520 735 72
08-520 735 41

Adress
Kviglöt 10, 148 92 Ösmo

Sorunda gruppbostäder består av två hus med fem lägenheter. I varje hus finns ett gemensamt kök och uteplats. Till gruppbostäderna hör även en fristående lägenhet. I nära anslutning till gruppbostäderna finns en daglig verksamhet. Gruppbostäderna ligger nära naturen i Sorunda.​

Målgrupp

Här bor personer som har beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Sorunda gruppbostäder jobbar vi med att förtydliga dagens aktiviteter genom rutiner och struktur, så kallad tydliggörande pedagogik. Vi samarbetar med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logoped.

Personal

Här jobbar 16 boendestödjare och en gruppchef. Vi planerar bemanningen utifrån behov. Gruppbostäderna är bemannade på natten.

Kontakt

Therese Renholm
Gruppchef hus 4
08-520 688 55
Therese.Renholm@nynashamn.se

Anna Hjulström
Gruppchef hus 6
08-520 737 34
anna.hjulstrom@nynashamn.se

Veronica De Pascalis
Enhetschef
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Telefon
Slätkärrsvägen 4, 08-531 970 59
Slätkärrsvägen 6, 08-531 970 60

Adress
Slätkärrsvägen 4-6, 148 71 Sorunda

Telegrafens servicebostad ligger i Nynäshamn i området Magnolia, med närhet till Sjötelegrafens köpcentrum, hamnen och allmänna kommunikationer. Servicebostaden består av tio lägenheter i samma trappuppgång som personal-och gemensamhetslägenheten.

Målgrupp

Här bor personer som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Telegrafens servicebostad ger vi ett individuellt anpassat stöd och stimulerar till delaktighet i vardagen. Vi ger stöd i hemmet men också vid kontakter utanför bostaden som exempelvis sociala relationer, fritidsaktiviteter och daglig verksamhet. Vi arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas tillsammans med den enskilde. Verksamheten utformas efter individens behov och funktionsvariation.

Personal

Telegrafens servicebostad och Släggans servicebostad samarbetar och har totalt 16 tillsvidareanställda varav en gruppchef. Vi bemannar utifrån behov och just nu har boendet tillgång till personal genom sovande jour nattetid.

Kontakt

Elsmari Sjöberg
Gruppchef
08-520 737 36
Elsmari.Sjoberg@nynashamn.se

Susanne Widmark
Enhetschef
08 520 684 31
susanne.widmark@nynashamn.se

Telefon till gruppbostaden
08-520 737 33

Adress
Telivägen 7, 149 30 Nynäshamn

Viljans gruppbostad ligger i Nynäshamn i området Utsikten, med närhet till Sjötelegrafens köpcentrum, hamnen och allmänna kommunikationer. Gruppbostaden består av sex lägenheter med gemensamhetsutrymmen som kök och vardagsrum samt personalutrymmen.

Målgrupp

Här bor personer som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

Så jobbar vi

På Viljans gruppbostad ger vi ett individuellt anpassat stöd och stimulerar till delaktighet i vardagen. Vi ger stöd i hemmet men också vid kontakter utanför bostaden som exempelvis sociala relationer, fritidsaktiviteter och daglig verksamhet. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner som upprättas tillsammans med den enskilde. Verksamheten utformas efter individens behov och funktionsvariation.

Personal

På Viljans gruppbostad arbetar nio tillsvidareanställda varav en gruppchef som delas med Ribbans gruppbostad. Vi bemannar utifrån behov och på nätterna har boendet tillgång till personal genom sovande jour.

Kontakt

Annalill Nordström
Gruppchef
08-520 688 54
annalill.nordstrom@nynashamn.se

Susanne Widmark
Enhetschef
08 520 684 31
susanne.widmark@nynashamn.se

Telefon till gruppbostaden
08-520 737 40

Adress
Utsiktsvägen 9a, 149 41 Nynäshamn

Andra former av boenden för personer med funktionsnedsättning

Barn eller ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan beviljas boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service.

Anledningen till att ett barn eller en ung person inte kan bo hos sina föräldrar kan vara att det finns ett särskilt komplicerat omvårdnadsbehov som inte tillgodoses trots omfattande stöd.

Den som ansökan avser måste tillhöra någon av följande tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

HVB står för "hem för vård eller boende". HVB är en insats för dig med en omfattande psykisk funktionsnedsättning som behöver boende med personal dygnet runt. Insatsen innebär ofta en begränsad period.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: