Staket och plank

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank med vissa undantag.

Då behöver du inget bygglov

  • Om du sätter upp ett staket. Ett staketet ska vara till större delen genomsiktligt och max 1,1 meter högt. Annars räknas det som plank.
  • Du får också anordna en skyddad uteplats med plank i anslutning till en- och tvåbostadshus. Då får planket vara max 1,8 meter högt och inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från huset. Det får inte heller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Då ska du ansöka om bygglov

  • Om kriterierna ovan inte uppfylls ska du söka bygglov för ditt plank.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: