Staket och plank

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank med vissa undantag.

Då behöver du inget bygglov

  • Om du sätter upp ett staket. Staketet ska till större delen vara genomsiktligt och max 1,1 meter högt. Annars räknas det som plank.
  • Du får anordna en skyddad uteplats med plank i anslutning till en- och tvåbostadshus. Då får planket vara max 1,8 meter högt och inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från huset. Det får inte heller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Då ska du ansöka om bygglov

Om kriterierna ovan inte uppfylls ska du söka bygglov för ditt plank.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: