Trafikanordningsplan och grävtillstånd

Den som ska utföra arbete på allmän gatumark kan behöva en godkänd trafikanordningsplan och ett grävtillstånd. Grävtillstånd kan också kallas schaktlov eller schakttillstånd. Du ansöker om tillstånd via en e-tjänst. I e-tjänsten följer du också hur det går i ditt ärende och under arbetet ska du själv uppdatera status för arbetet.

Under vecka 28-33 har vi längre handläggningstider. Vi önskar därför att du ansöker i god tid.

  1. Registrera din ansökan. Om du inte har använt tjänsten tidigare ska du börja med att registrera dig i ISY Case.
  2. Om du behöver komplettera ditt ärende får du ett meddelande om det. När du har gjort klart din komplettering ändrar du status till "Ansökan" igen.
  3. När din ansökan är godkänd ändras status på ärendet till "Beviljad". När alla dina ansökningar är godkända kan du starta arbetet på det datum du angett.
  4. När du påbörjar ditt arbete ska du själv gå in och ändra status på ditt ärende till "Pågående". Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. När kommunen har godkänt ändringen får du ett meddelande.
  5. När du är klar med ditt arbete ska du ändra status till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd" för schaktarbeten. TA-ärendens status ska sättas till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats.

Avgift grävtillstånd och TA-plan
TillståndAvgift (exklusive moms)
Grävtillstånd2000 kronor
Förlängning av beviljat grävtillstånd1000 kronor
Trafikanordningsplan2000 kronor
Trafikanordningsplan per påbörjad vecka från och med den andra veckan1600 kronor

Sanktionsavgift

Kopior av grävtillstånd och godkänd trafikanordningsplan ska finnas på arbetsplatsen. Om arbete pågår utan godkänd trafikanordningsplan kommer sanktionsavgifter att tas ut.

Taxa för avgifter och viten vid schakt Pdf, 158.5 kB.

Den som ska utföra ett arbete på allmän gatumark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter behöver en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet kan påbörjas.

Om arbetet innefattar schaktning/grävning krävs även ett beviljat grävtillstånd för att få genomföra arbetet.

Ansökning och förslag på trafikanordningsplan behöver vi senast två veckor innan planerad byggstart.

Det är väghållaren som utför för- och slutbesiktning av grävarbetet. Väghållaren kontrollerar att:

  • det finns ett giltigt grävtillstånd
  • återställning sker på rätt sätt
  • det finns en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
  • skyltningen är tillräcklig och följer trafikanordningsplanen

Kontakt

Rasmus Lodewijk

gatuinspektör
08-520 738 09
rasmus.lodewijk@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: