Trafikanordningsplan och grävtillstånd

Den som ska utföra arbete på allmän gatumark kan behöva en godkänd trafikanordningsplan och ett grävtillstånd. Grävtillstånd kan också kallas schaktlov eller schakttillstånd. Du ansöker om tillstånd via en e-tjänst. Där följer du också hur det går i ditt ärende och under arbetet ska du själv uppdatera status. Vi behöver din ansökan senast två veckor innan planerad byggstart.

  1. Om du inte har använt e-tjänsten tidigare börjar du med att registrera dig i ISY Case. Sedan loggar du in och ansöker via e-tjänsten.
  2. Om du behöver komplettera ditt ärende får du ett meddelande om det. När kompletteringen är klar ändrar du status till "ansökan" igen.
  3. När din ansökan är godkänd ändras status på ärendet till "beviljad". När alla dina ansökningar är godkända kan du starta arbetet på det datum du angett.
  4. När arbetet pågår går du själv in och ändrar status på ditt ärende till "pågående". Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. När kommunen har godkänt ändringen får du ett meddelande.
  5. När du är klar med ditt arbete ska du ändra status till "återställd" eller "tillfälligt återställd".
  6. När trafikanordningen avetablerats ska statusen vara ”avslutad”.

Avgift grävtillstånd och TA-plan
TillståndAvgift (exklusive moms)
Grävtillstånd2000 kronor
Förlängning av beviljat grävtillstånd1000 kronor
Trafikanordningsplan2000 kronor
Trafikanordningsplan per påbörjad vecka från och med den andra veckan1600 kronor

Sanktionsavgift

Om arbete pågår utan en godkänd trafikanordningsplan kommer en sanktionsavgift tas ut. Tänk på att ha kopior av grävtillstånd och godkänd trafikanordningsplan på arbetsplatsen.

Det är väghållaren som utför både för- och slutbesiktning av grävarbetet. Väghållaren kontrollerar att:

  • Det finns ett giltigt grävtillstånd.
  • Återställning sker på rätt sätt.
  • Det finns en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).
  • Skyltningen är tillräcklig och följer trafikanordningsplanen.

Kontakt

Rasmus Lodewijk

gatuinspektör
08-520 738 09
rasmus.lodewijk@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: