Bli god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare företräder du en person i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan du göra en intresseanmälan.

De personer som behöver en god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Ditt uppdrag består av tre huvuduppgifter:

  1. Bevaka rätt. Ett exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.
  2. Sörja för person innebär att du ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel hemtjänst, sköts på ett bra sätt.
  3. Förvalta egendom innebär att du ska se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.

Du får ersättning

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: