Frågor och svar från Lena Dafgård (SN)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Lena Dafgård och som hon har besvarat.

Fråga

Då jag anser att det inte räcker med Enkäter och Trivselgruppen för att svälja
de önskemål och klagomål som medborgarna har när de vistas på Aktivitetshuset Idun.

Konsekvensbeskrivning med uppföljning och analys identifierar möjliga förbättringar och åtgärder.

Kan ditt parti stödja detta?

LC

Svar

Hej LC,

Tack för din fråga. Jag ber dig kontakta verksamhetschef Miriam Malm (miriam.malm@nynashamn.se) med dina synpunkter. Hon kan bättre svara på dina frågor, eftersom det här inte är en fråga för politiken.

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Skulle Du vilja vara i nedan sits Lena Dafgård (SN) Det finns minst 8 hemlösa personer i kommunen o VAD GÖR Nynäshamns Kommun för dom Tak över huvudet-garanti Nynäshamns kommun har en tak över huvudet-garanti som innebär att hemlösa personer erbjuds nattlogi mellan 1 december till 31 mars. Garantin gäller för hemlösa personer.

Catherine

Svar

Hej, Catherine!

Tack för din fråga och ett särskilt varmt tack för att du engagerar dig i människor som har det svårt.

Nej, naturligtvis skulle jag inte vilja vara hemlös. Jag sitter inte i Socialnämnden, som ansvarar för detta, men jag har frågat vår ersättare i Socialnämnden, Irene Ångström, hur man löser detta. Tak över huvudet-garantin gäller normalt sett, som du skriver, att hemlösa personer erbjuds nattlogi mellan 1 december och 31 mars. Eftersom det har varit ovanligt kallt i år, finns det ett tillfälligt behov att förlänga garantitiden, vilket Pensionärspartiet har uppmärksammat ordföranden i Socialnämnden på. Socialnämnden har därför beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att tillfälligt förlänga Tak över huvud-garantin till och med den 30 april 2023. Tack för att du uppmärksammade detta!

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare och gruppledare
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga
Hur många politiska vildar finns i ert parti ?
Åsa Nyström

Svar
Tack för din fråga. Vi har inga politiska vildar i vårt parti. En politisk vilde är någon som har lämnat det parti man var en del av och tillhörde fram till valdagen.

(Därefter kan en person välja att lämna partiet men behålla sin plats i till exempel kommunfullmäktige. Vilden kan som alla andra ledamöter i kommunfullmäktige ställa frågor (interpellationer), lämna in förslag (motioner) och lägga fram ett budgetförslag. Eftersom vilden är ensam, är det svårt att driva sin egen politik; vilden blir ofta ett stöd till andra partier och kan givetvis stödja olika konstellationer vilket gör politiken svårare att planera och förutsäga. Vid sjukdom eller när vilden inte kan närvara fylls platsen av det parti som vilden tillhörde på valdagen).

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Ledamot i kommunstyrelsen, i barn- och utbildningsnämnden,
och i kommunfullmäktige

Fråga

Hej,
Jag undrar om före detta vattenskidklubbens brygga på Lövhagen. Det är en fin lättillgänglig badvik. Bryggan är dock livsfarlig; trasig och rutten. ”Någon” måste snarast avlägsna den. Vattenskidklubben eller kommunen?
Men det kan inträffa en svår olycka om någon försöker ta sig fram på bryggan. I helgen hade fyra stora båtar ankrat vid bryggan med tillhörande skuttande barn.
Kerstin

Svar

Hej, Kerstin!

Tack för din fråga och tack för att du har framfört att bryggan är farlig och felanmält den till kommunen. Jag har varit i kontakt med kommunen och fått veta att din felanmälan är vidarebefordrad för åtgärd. Man utreder just nu vem som har ansvaret för bryggan, vilket du också ska ha fått bekräftelse på. Jag hoppas att kommunen åtgärdar bryggan snarast.

Jag önskar dig en riktigt skön sommar!

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?
PL

Svar

Hej, PL!

Tack för Din fråga.

Den var inte så lätt för mig att svara på, eftersom jag flyttade till kommunen först 1991, för 25 år sedan. Jag har därför tagit hjälp av Acke Rising, min partikollega i Sorundanet Nynäshamns kommunparti för att besvara Din fråga.

Acke är uppvuxen i Nynäshamn och är mycket engagerad i Sorunda Hembygdsförening samt har stort intresse för kultur och historia. Acke berättar att Nynäshamn stad har fått sitt namn efter ortens dominerande gods/herrgård Nynäs. Stadens historia och uppbyggnad är ju inte mer än dryga 100 år gammal. Det var Nynäs Gods pengar (släkten Nobel) som satte igång utvecklingen. Först som kurort och sedermera som hamn för Gotlandstrafiken. Förutom hamnen så blev Nynäshamn något av en bruksort när Telegrafverkets verkstäder flyttade hit från Stockholm och när Nynäs Petroleum byggde sitt raffinaderi här.

Kommunen Nynäshamn i nuvarande gestalt består av fyra gamla kommuner/socknar: Sorunda, Ösmo, Torö och Nynäshamn(som bröt sig ut från Ösmo kommun). De övriga delarna av kommunen har mycket gamla anor med ett särskilt i Sorunda mycket levande kulturarv.

Hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Du kommer väl att närvara vid samrådet med SAKAB i Stora vika den 9 oktober klockan 18.30 Stora Vika vandrarhem Marstaplan 3 ?

Havsörnen

Svar

Hej!

Tack för din fråga!

Jag är fritidspolitiker, vilket innebär att jag har en heltidsanställning utanför politiken. Jag har tyvärr inte möjlighet att vara med på samrådsmötet, eftersom jag kommer att vara på tjänsteresa till Umeå då i mitt "vanliga" arbete, vilket har varit bestämt sedan i mars. Sorundanet Nynäshamns kommunparti kommer i stället att representeras av Hans-Ove Krafft, som också är mycket engagerad i en positiv, varsam utveckling för Stora Vika.

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Hej!
Vad gäller för Revuddens badplats? Är den allmän eller privat? Oberoende det ena eller det andra, vem ansvarar för skötsel, underhåll och säkerhet?

/N

Svar

Hej!
Tack för din fråga!

Frågan är viktig och det är nog inte så lätt att veta vad som gäller. Hela området Revudden köptes av en privatperson i april 2009 och frågan är ju vilka möjligheter att besöka stranden som allemansrätten i så fall skulle ge.

Det dåvarande kommunalrådet Ilija Batljan (S) lovade då 2009 att friluftsområdet skulle vara öppet för allmänheten även i fortsättningen. Hur det har gått med den saken, känner jag inte till. Det senaste jag hörde i frågan var att kommunen hade haft synpunkter på att ägarna till Revudden hade satt upp en skylt med "Privat området" och att kommunen ville ha svar från ägarna om detta senast den 21 juli 2011 (datumet förlängdes med några veckor.

Jag känner inte till vad kommunen fick för svar. Eftersom området är privatägt nu, skulle jag tro att det är ägarna som har ansvar för skötsel, underhåll och säkerhet, om man inte har träffat något avtal med till exempel kommunen, men det borde tjänstepersonerna på kommunen veta i så fall.

Jag föreslår att du vänder dig till Kultur- och fritidsförvaltningen, som har hand om kommunens badplatser, tel. 08-520-680 00 eller till Nynäshamns Turistbyrå för att få svar på din fråga. Turistbyrån har telefon: 08-530 737 00 och e-post: info@nynashamn.se

Jag hoppas att du får svar på din fråga och önskar dig en solig och fin sommar med många bad!

Med vänlig hälsning
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Kommer ni verkligen att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225?
/Nynäshamnare 1957-

Svar

För det första, låt oss slå fast att vi har föreslagit en utredning av kommundelning. Många frågor hoppas vi blir besvarade i utredningen. Vi vill dock försöka besvara frågan så gott vi kan utifrån vad vi vet idag.

Vi uppfattar frågan som om en eventuell framtida kommun som består av till exempel Sorunda och Ösmo verkligen kommer att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225?

Väg 225 är en statlig väg och en kommun har liten eller ingen möjlighet att påverka trafikmängden. Det en kommun kan göra är att samverka med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten. En sådan samverkan kan leda till rondeller i Ösmo (utfarten Maria Barkmans väg), Porthus (T-korsningen med Lisövägen) och i Spångbro (T-korsningen Kyrkgatan). Vi tror också på samverkan med Trafikverket när det gäller gång- och cykelvägar längs väg 225. Allt detta för att sänka hastigheten på väg 225 och för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Nynäshamns kommun har framgångsrikt samverkat med Trafikverket när det gäller rondeller i tätorten Nynäshamn. Att man struntat i möjligheten till samverkan när det gäller väg 225 visar tydligt på att inget händer utan samverkan.

När det gäller Norviks hamn så måste vi tyvärr göra en del besvikna; vi tror inte att Norviks hamn kommer att byggas ut i den omfattning som planeras. Vi tror inte att det finns något marknadsbehov av Norvik de närmaste 20 åren. Vår bedömning är att Norviksprojektet är 30 år försent och minst 20 år för tidigt. Nu finns det inte möjlighet att redogöra för detaljerna i vår bedömning men den överensstämmer i huvudsak med det som redovisas i en artikeln som funnits på http://intelligentlogistik.se

Med vänlig hälsning
Lena Dafgård
Partiledare
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Fråga

Vilka frågor kan man ställa till Dig då? Det framgår ju inte.
/CL

Svar

Hej!

Den här frågan signalerar att informationen på hemsidan inte är tydlig, så det är nog ingen fråga som jag ska svara på.

Med vänlig hälsning

Lena

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: