Samlingssalen på Balder.

Samlingssalen på Balder.

Hyr lokal

Föreningar, organisationer och privatpersoner har möjlighet att korttidshyra lokaler på Balder, Rosengården och i vissa fall skolornas matsalar och skolsalar för aktiviteter och arrangemang.

Balder, Lövlundsvägen 20

 • Samlingssalen. Maximalt 100 personer beroende på aktivitet.
 • Gymnastiksalen. Maximalt 10-20 personer beroende på aktivitet.
 • Studierummet. Maximalt 6-12 personer beroende på aktivitet.
 • Glasrummet. Maximalt 6-8 personer beroende på aktivitet.

Äldreboendet Rosengården, Fridhemsvägen 8

 • Samlingssalen: Maximalt 50-70 personer beroende på aktivitet.

Kostnad

För aktiviteter som är öppna för kommunens invånare är det kostnadsfritt. Exempel på detta är gympa för boende på Balder och personer i kommunen inom en viss målgrupp alternativt öppen allsång och dansuppvisning.

För aktiviteter som anordnas av föreningar och organisationer där organisationen tar ut en medlemsavgift och/eller där aktiviteten är stängd är kostanden 500 kronor per tillfälle. Exempel på detta är årsmöten eller konferenser.

Regler

 • Lokalen får endast användas på angiven tid och till angivet ändamål.
 • Hyrestagaren ska hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar.
 • Hyrestagaren ska ha vetskap om maximalt antal personer som får vistas i lokalen.
 • Hyrestagaren ansvarar för nycklar och/eller tagg. Ej återlämnad eller förkommen nyckel/tagg, debiteras.
 • Hyresgästen är skyldig att omgående anmäla skador till hyresvärden.
 • All uppkommen skadegörelse som sker i hyrd lokal eller tillhörande angränsande ytor, under tilldelad tid, är den hyrande organisationen/föreningen eller den enskilde personen ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på såväl fasta som lösa inventarier.
 • Hyresgäst ansvarar för att återställa lokalen innan nyckeln återlämnas. Det omfattar bland annat att ställa i ordning stolar och bord, plocka bort disk och rengöra golvytor.
 • Varje hyresgäst ansvarar för att ordning upprätthålls i lokalen.
 • Hyrestagaren ansvarar för att obehöriga ej vistas i lokalerna.
 • Ljus, dörrar, fönster, maskiner med mera ska släckas, stängas och låsas.
 • Nynäshamns kommun ansvarar ej för förkomna tillhörigheter eller värdesaker.
 • Om hyresgästen orsakar falskt larm, kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
 • Generellt rökförbud gäller.
 • Hyresgästen ska ta ställning för demokrati som samhällssystem och får inte bedriva verksamhet som skapar positiva attityder till våld, hot, rasism eller bruk av alkohol och andra droger.

Skolsal och matsal

Vill du boka en skolsal eller matsal kontaktar du respektive skolexpedition. Under skolloven är det inte möjligt att boka.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: