Försäkringar

Nynäshamns kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och några andra grupper inom Nynäshamns kommuns verksamhetsområde. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet.

Åtgärder vid skador

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan och spara alla kvitton.

Patientskador

Kommunens patientförsäkring kan ge ersättning till personer som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling, felaktig ordination av läkemedel.

Du som har drabbats av en patientskada kan anmäla skadan direkt till Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall

Ditt behovet av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan du beställer taxiresor till och från skolan ska du kontakta Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för bekräftelse och godkännande. Skicka intyget i samband med att du gör din skadeanmälan. Det är kommunen som beställer de beviljade taxiresorna.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: