Försäkringar

Nynäshamns kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring och en patientskadeförsäkring. På den här sidan hittar du information om våra försäkringar, försäkringsbrev och hur du anmäler skada.

Olycksfallsförsäkring

Nynäshamns kommun har olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Stockholms Regionens Försäkrings AB (SRF AB).

Försäkringen gäller för skolelever, barn, ungdomar och några andra grupper inom Nynäshamns kommuns verksamhetsområde. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet.

Skadorna handläggs av SRF AB och det är vårdnadshavare för barn/elev eller den skadade själv som anmäler skadan.

Vid frågor om skador, kontakta SRF AB, 08-412 97 40 eller skador@srfab.net.

Skadeanmälan gör du här.

Eventuellt behov av taxi

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.

Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan du beställer taxiresor till och från skolan ska du kontakta Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för bekräftelse och godkännande. Det är kommunen som beställer de beviljade taxiresorna.

Patientskadeförsäkring

Patientskadeförsäkringen kan ge ersättning till personer som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen. Exempel på skadehändelser som omfattas av försäkringen är felbehandling, diagnosskada, olycksfall i samband med behandling och felaktig ordination av läkemedel.

Du som har drabbats av en patientskada kan anmäla skadan direkt till Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: