Rivning av byggnad

När du ska riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område måste du först söka rivningslov. Utanför detaljplanelagt område ska du istället göra en rivningsanmälan.

Då ska du ansöka om rivningslov

  • när du ska riva hela eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan.
  • när riva hela eller delar av en byggnad utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs. I Nynäshamns kommun finns områdesbestämmelser för Klockargården, Yxlö by och Stennäs gård.

Då ska du göra en rivningsanmälan

  • när du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad utanför detaljplanelagt område.

Då behöver du inget lov

  • rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller bygganmälan, exempelvis skärmtak eller friggebod.

Det innebär rivning

  • Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar.
  • Om allt utom grunden har rivits, är det ändå att betrakta som rivning.
  • Det räknas som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.
  • Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: