Uppsökande och förebyggande arbete - Fältassistenterna

Fältassistenterna bedriver socialt uppsökande och förebyggande arbete bland Nynäshamns ungdomar på skolor, fritidsgårdar och på stan. Målgruppen är ungdomar 12-20 år.

Vi arbetar uppsökande och förebyggande på skolor, fritidsgårdar och på stan, genom till exempel:

  • Individuella samtal med ungdomar.
  • Medlingssamtal, där gärningsmannen får en ökad insikt om brottets konsekvenser och brottsoffret får möjlighet att bearbeta brottet.
  • Samarbetsövningar och värderingsövningar.
  • Information om alkohol och narkotika.

Kontakt

Fältassistenter

Lena Rydås
08-520 739 00

Anders Johansson
08-520 739 01

Besöksadress

Idunvägen 1
149 31 Nynäshamn

 


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: