Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digitala hjälpmedel som ska bibehålla eller öka trygghet, delaktighet eller självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nynäshamns kommun arbetar aktivt med införande av olika typer av välfärdsteknik. På den här sidan kan du läsa mer om vilka tekniska hjälpmedel vi erbjuder.

Välfärdsteknik kan bidra till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Välfärdstekniken ska utgå från kriterierna för god vård och omsorg som innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå från individens behov.

Nynäshamns kommun har som ambition att ligga i framkant när det gäller välfärdsteknik för att säkerställa en god vård och omsorg för att möjliggöra att äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva aktiva, trygga och självständiga liv så länge som möjligt. Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten.

Välfärdsteknik vi arbetar med

Det finns en mängd välfärdsteknik på marknaden, läs mer om vilken välfärdsteknik vi arbetar med nedan.

Ett trygghetslarm kan hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Genom larmet får du snabbt kontakt med personal dygnet runt. Läs mer om våra trygghetslarm.

Alla som bor på kommunens särskilda boenden för äldre har tillgång till trygghetslarm. Det innebär att ett larm är installerat i varje lägenhet och kan användas av den boende för att snabbt få hjälp och kontakt med personalen. Ett trygghetslarm ökar känslan av trygghet och säkerhet så att den boende alltid kan få snabb hjälp vid till exempel en akut situation.

Du som har beviljats trygghetslarm får även ett digitalt lås som monteras på insidan av din ytterdörr. Med hjälp av det digitala låset behöver hemtjänsten inte hantera vanliga nycklar utan kan öppna din dörr med sin arbetstelefon. Det är bara hemtjänsten som kommer kunna använda det digitala låset. Du låser upp din dörr precis på samma sätt som du gör idag. Hemförsäkringen gäller precis som tidigare och du behöver inte informera ditt försäkringsbolag om att du har ett digitalt lås installerat. Låset kostar dig ingenting.

Så här fungerar det

Monteringen görs snabbt och enkelt av kommunens upphandlade entreprenör utan att det blir någon åverkan på dörr eller dörrkarm.

Det digitala låset är batteridrivet och kräver ingen kabeldragning. Hemtjänsten ansvarar för att batteristatus kontrolleras regelbundet. Det digitala låset fungerar även vid strömavbrott eller om mobiltäckningen skulle försvinna.

Behörighet

Hemtjänstpersonalen loggar in i sin arbetstelefon med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Systemet registrerar också vem i personalen som låste/låste upp hos vem samt när.

Personuppgifter

Systemet uppfyller alla krav för säker hantering av personuppgifter enligt gällande lagkrav såsom dataskyddsreformen (GDPR).

Digital tillsyn är för dig som behöver tillsyn av hemtjänsten dag- eller nattetid. Digital tillsyn passar exempelvis dig som lätt blir störd när hemtjänstpersonalen besöker dig nattetid för att se så att allt är bra med dig. Den digitala tillsynen gör det möjligt för dig att bo hemma längre.

Digital tillsyn innbebär att en sensor skruvas upp på väggen i din bostad och är en säker och trygg lösning. Utifrån dina behov bestämmer du tillsammans med hemtjänsten vilka tider som tillsynen ska ske. Om någonting inte står rätt till åker hemtjänsten hem till dig.

Det är endast hemtjänstpersonal från din hemtjänst som kan använda den digitala tillsynen hos dig. Varje inloggning som hemtjänstpersonalen gör registreras. Hemtjänsten kan inte spara bilder eller filmer eftersom ingenting spelas in.

Den digitala tillsynen pågår maximalt i 30 sekunder. Mellan de tider ni bestämt att tillsynen ska ske är systemet låst och kan inte användas. Skulle tekniken inte fungera ersätts den digitala tillsynen med personliga besök enligt överenskommelse.

Att hålla i ett djur, även om den inte är riktig, kan skapa många positiva känslor, tröst och trygghet. Riktiga djur är förstås att föredra men som inte längre passar att ha djur inpå livet, då kan terapikatten eller hunden bli ett fint sällskap i vardagen.

Både katten och hunden är verklighetstrogna utseendemässigt, materialet, rörelser och ljud, vilket lockar till interaktion och kommunikation. Ju mer du gosar med den desto mer interagerar den med dig.

På Nynäshamns kommuns särskilda boenden för äldre finns terapikatter och hundar att umgås med i allmänna utrymmena och blir man väldigt förtjust erbjuder vi ett eget terapidjur att ta hand om.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: