Mörbyvägen 44, 149 31 Nynäshamn

Pedagogiska omsorgen Lilla Snigeln

Familjedaghemmet Lilla Snigeln är en privat pedagogisk omsorg som bedrivs i hemmiljö.

Nyckelord i verksamheten är trygghet och utforskande. Varje barn ska känna sig sedd, mött och hörd i en lugn och trygg tillvaro.

Rörelseglädje och viljan att utforska

Stor vikt läggs vid rörelseglädje och viljan att utforska och upptäcka, glädjen i att lära sig och att tro på sig själv. Tillsammans utforskar vi närområden, lekparker, skog och hav. Vi tar med oss frukt eller packar picknick och gör lätt en heldag av våra utflykter. Bär det av till skogs tar vi med oss "skogenlådan" med uppdrag i matematik och naturkunskap eller våra luppar och faktaböcker så att vi vet vad vi hittar.

På våra utflykter promenerar vi mycket men använder oss också av kollektivtrafik och vår stora cykelvagn. Vi arbetar ofta ur ett temainriktat arbetssätt och Läroplanen för förskolan är en naturlig del av verksamheten.

Verksamheten sker i nära och förtroendefullt arbete med föräldrar och vårdnadshavare.

Matlagning från grunden

Målet är att erbjuda barnen mat som är lagad från grunden och att erbjuda barnen mycket frukt och grönt. Barnen får vara med vid matlagning och tillsammans bakar vi.

Vision

Visionen är att skapa en miljö där alla barn känner sig sedda och hörda i en lugn och trygg tillvaro. I en nära relation, som den lilla gruppen innebär, hittas möjligheter att se, möta och känna varje barn vilket även ger en bra förutsättning för att fånga upp glädjen att lära. Med den lilla gruppen som utgångsläge ges en god förutsättning att hitta de unika i varje barn.

Ansökan och kö

Verksamheten har en separat egen kö som du ansöker till. En ansökan skickas direkt till dig. Varmt välkommen att ta kontakt för mer information.

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: