SvandammsskolanFörstora bilden

Järnvägsgatan 9, 149 31 Nynäshamn

Svandammsskolan F-6

Svandammsskolan präglas av en positiv atmosfär, goda resultat och kontinuitet. Skolan har en stor och varierad skolgård med närhet till park, kust och natur. Välkommen till Svandammsskolan.

På Svandammsskolan vill vi ge varje elev bästa möjliga förberedelse för framtiden. Här utvecklar vi undervisningen utifrån beprövad erfarenhet och forskning.

Skolans uppdrag och vision är KUNSKAP, där varje bokstav är ett ledord för hur kunskapsinlärning ska ske. Kamratskap, Utmaning, Nyfikenhet, Samarbete, Kreativitet, Aktivitet och Progression.

Kamratskap

På Svandammsskolan blir alla sedda och lyssnade på. Vi månar om kamratskap och hejar på varandra. Vi tror på våra elevers förmåga och vågar utmana dem.

Vi vill väcka våra elevers nyfikenhet med intresseväckande lektioner och arbetar digitalt eller analogt, i grupper eller i helklass, teoretiskt, undersökande eller praktiskt.

Ämnesöverskridande samarbete

Vi har ett nära samarbete mellan de praktiskestetiska och de teoretiska ämnena.

Då vi menar att kultur och kreativitet stärker lärandet lägger vi också resurser på halvklasser i musik, slöjd och bild.

Uppmärksammat hållbarhetsarbete

Under vårterminen 2021 blev vi en certifierad Grön Flagg-skola, via att vi fått godkänt för vårt miljöarbete av stiftelsen Håll Sverige rent. Både 2022 och 2023 utsågs också Svandammsskolan till årets hållbara grundskola i Sverige.

Under 2022 meddelade dessutom Skolverket att Svandammsskolan fått godkänt för ansökan om att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Skolan ligger i en tegelbyggnad från 1951. Vi har investerat i att få en ljudmässigt lugn och dämpad ljudmiljö med god akustik.

I skolans NO- och tekniksal arbetar vi med experiment, robotar och programmering. Ibland deltar vi i tävlingar. Varje elev har en egen iPad.

Skolbiblioteket är ljust och välfyllt. Idrottshallen är nyrenoverad och fräsch.

Skolgården används för lek och lärande. Här finns gröna ytor med fruktträd och vårt uteklassrum Grönan. Klasserna har minst en utelektion i veckan.

Gården har asfalterade ytor för lek och bollspel, pedagogiska ytor med målade solsystem och matterutor och en fin klätterställning i trä.

Grunden för en god kunskapsutveckling är trygghet, arbetsro och kamratskap. Vi samarbetar mellan klasserna och börjar varje nytt läsår med en smart start-vecka. Då lär vi känna varandra, talar om hänsyn, arbetsro och trivselregler. Varje ny elev i F-klass får en fadder bland treorna, en fin tradition som stärker kamratskapet mellan de yngre och äldre.

För att skapa trygghet har vi också utvecklat ett arbetssätt runt vår värdegrund ÖMER, med ledorden Öppenhet, Mod, Engagemang och Respekt.

Trygghetsteamet arbetar för eleverna, genom bland annat rastaktiviteter och stödinsatser kring nätvanor, samarbete, utanförskap och konflikthantering.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, psykolog, kurator, socialpedagog, speciallärare och ibland också skolläkare. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Vi har fyra fritidsavdelningar, vars verksamhet utgår från elevers intressen, behov och initiativ. Verksamheten ska bland annat innehålla lek, utforskande, rörelse och utevistelse. Lärandet formaliseras i en pedagogisk planering.

Två mål ur läroplanen hjälper eleverna att medverka genom att de tränas i att tänka utifrån att dels utmanas i att testa aktivitet, dels utmanas i att vara med andra kamrater.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Anneli Linnér

Biträdande rektor för år F-3
08-520 737 56
anneli.linner@nynashamn.se

Fritidshem, avdelningar

Lyckan, år F-1 A-klasserna
08-520 737 91

 

Glädjen, år F-1 B-klasserna
08-520 737 90

 

Linnéa, år 2-6 A-klasserna
08-520 737 92

 

Hoppet, år 2-6 B-klasserna
08-520 737 94

Svandammsskolan

Järnvägsgatan 9
149 31 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: