Budget- och skuldrådgivning

Vår budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd för att ordna upp din skuldsituation eller en trasslig vardagsekonomi. Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation och diskuterar olika lösningar. Budget- och skuldrådgivningen kostar ingenting och vår rådgivare har tystnadsplikt.

Du får hjälp att

  • Strukturera upp din ekonomi.
  • Göra en budget.
  • Se över din skuldsituation och att hitta en hållbar lösning.
  • Ansöka om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten.

Kontakt

Magnus Vadling

budget- och skuldrådgivare
08-520 682 98

budgetochskuld@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: