E-förslag

Har du en idé om att förbättra eller utveckla Nynäshamn? Då kan du lämna ett e-förslag till de förtroendevalda politikerna genom formuläret nedan. Alla som vill kan lämna in ett e-förslag, du behöver alltså inte vara folkbokförd i Nynäshamns kommun. Det finns inte heller någon åldersgräns för att lämna förslag.


Genom ett e-förslag kan du lämna en idé eller ett förslag till kommunens förtroendevalda. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig.

Tydlig rubrik och innehåll

Ditt förslag behöver en tydlig rubrik och en kortfattad beskrivning med tydlig information om vad du vill ska hända. Förslaget ska vara konkret och handla om verksamhet som kommunen kan besluta om. Du kan lägga till bilder. Tänk på att du endast kan lämna in ett e-förslag per gång, har du flera förslag behöver du fylla i formuläret flera gånger.

Innan förslaget publiceras granskar vi det enligt följande kriterier:

 • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar.
 • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
 • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
 • Om förslaget rör en fråga där en verksamhet själv beslutar, överlämnar vi förslaget direkt till aktuell förvaltning.
 • Om ett inlämnat e-förslag är identiskt med ett annat förslag som är inlämnat och publicerat för omröstning under de senaste 24 månaderna kommer det att avvisas.

Samla stöd för ditt förslag

Du ansvarar själv för att marknadsföra ditt förslag genom olika kampanjer, till exempel i sociala medier. Förslaget ligger öppet för omröstning under tre månader. Förslag med minst 30 röster går vidare för att skapa underlag för politiskt beslut.

Dela ett förslag

 • Dela på Facebook genom att klicka på förslaget, scrolla längst ner och välj "dela".
 • Dela länken genom att klicka i listan "aktiva omröstningar" och välj "kopiera länkadress".

Du som är folkbokförd i Nynäshamns kommun får rösta för att stödja ett förslag. I listan "Aktiva omröstningar" visas de förslag som är öppna för omröstning. För att rösta klickar du på e-förslaget och går längst ner på sidan. Där fyller du i dina uppgifter och klickar sedan på "ja".

Om du upplever problem med att rösta på ett förslag kan du få hjälp att genomföra röstningen via att kontakta kommunens kontaktcenter, som du når på telefonnummer 08-520 680 00 eller via e-post till kontaktcenter@nynashamn.se

Förslaget ligger öppet för omröstning under tre månader. Förslag med minst 30 röster går vidare till förberedelse för politisk beslut.

Vi hanterar dina personuppgifter

 • Personuppgifterna hanteras enligt den lagliga grunden allmänt intresse. Behandlingen sker i syfte att möjliggöra kontroll av att röstning sker i enlighet med beslutade regler.
 • Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
 • Mottagare av personuppgifterna är tjänstepersoner i Nynäshamns kommun.
 • Personuppgifterna raderas året efter att de samlades in.
 • Läs mer på nynashamn.se/gdpr

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur det fungerar och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Vem kan lämna in ett e-förslag?

Alla som vill kan lämna in ett e-förslag, du behöver alltså inte vara folkbokförd i Nynäshamns kommun. Det finns inte heller någon åldersgräns för att lämna förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former.

Vad ska mitt förslag innehålla?

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om ditt förslag och vad det är som du vill ska hända eller förändras. Förslaget ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt. Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd. Om förslaget rör en fråga där en verksamhet själv beslutar, överlämnar vi förslaget direkt till aktuell förvaltning.

Går det att lämna in ett förslag på papper?

Ja, det går att lämna in förslaget på papper. Skriv ditt förslag på en blankett som finns att skriva ut här eller hämta hos Kontaktcenter.

Hur lång tid tar det innan mitt förslag publiceras?

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras sedan på webbplatsen.

Vad händer efter avslutad omröstning?

Om ett förslag fått 30 röster eller fler och publiceringstiden tre månader har passerat, skickas ett meddelande till förslagsställaren om att förslaget kommer att förberedas och behandlas politiskt. Förslaget skickas därefter till berörd nämnd som framför och beskriver det på nästa kommande nämndsammanträde. Det är nämnden som beslutar om vilka förslag förvaltningen ska utreda vidare.

De förslag som nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta utreda kommer, när utredningen är klar, att tas upp för beslut i nämnden. Om nämnden anser att ett förslag är av avgörande betydelse för kommunen ska det lyftas till kommunfullmäktige.

Om nämnden eller fullmäktige godkänner förslaget ska det genomföras. Hur lång tid det tar att genomföra beslutet beror helt på förslagets komplexitet. Någon generell tid är därför svårt att säga. När nämnden har fattat ett beslut informeras förslagsställaren om resultatet av den politiska processen.

Förslag som inte når upp till 30 röster inom tre månader avslutas men sparas i systemet. Även om en fråga inte går vidare är det möjligt för ledamot i en nämnd att hämta inspiration och väcka frågan, genom ett så kallat nämndinitiativ. Ett sådant initiativ måste väckas i ledamotens namn och ledamoten har rätt att ändra delar av förslaget.

Alla som vill kan lämna in ett e-förslag, du behöver alltså inte vara folkbokförd i Nynäshamns kommun. Det finns inte någon åldersgräns för att lämna förslag.

Aktiva e-förslag

Observera att det kan ta en liten stund innan listan visas.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: