Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens består av elva ledamöter och elva ersättare som alla har utsetts av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: