Bemanningscentrum

Här hittar du information om hur du anmäler intresse och kontaktar kommunens Bemanningscentrum, som ansvarar för vikariehanteringen inom vård och omsorg, barnomsorg samt kostenheten.

På Bemanningscentrum finns både tillsvidareanställda och timavlönade vikarier som rycker ut på de arbetsplatser som saknar personal inom förskolor, fritids, äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta personer samt kök inom skola, förskola och äldreboende. Bemanningscentrum har cirka 200 medarbetare. Läs mer om de verksamheter vi bemannar och de uppdrag du kan få.

Vill du bli en av våra timvikarier?

Vi rekryterar timavlönad personal löpande för att täcka korttidsfrånvaro som sjukfrånvaro eller vård av barn. Vårt behov av vikarier till de olika enheterna varierar under året. Under februari-maj söker vi ett stort antal personer med kompetens att arbeta inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet och som i första hand kan arbeta under sommaren. Under resterande del av året är det verksamheternas behov av vikarier som styr hur många och inom vilket område vi behöver rekrytera.

För att du ska kunna vara vikarie hos oss behöver du visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer ditt utdrag från Polisens webbplats.

Intresseanmälningar bevakas

När vi har fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig per telefon för att inleda en rekryteringsprocess. Det kan ta olika lång tid innan vi tar kontakt. Det beror på hur behovet av nya vikarier på enheten du sökt till ser ut för tillfället.

Lyssna på vad Inga-Lill har att säga om hur det är att vara tim-vikarie i Nynäshamns kommun

Kontakt

Rekryteringsansvariga

Anette Augustsson

08-520 683 67


Linda Adolfsson

08-520 684 99

bemanningscentrum@nynashamn.se

 

Gruppchef

Lena Norström

08-520 684 77

Bemanningskontoret

Bemanningsplanerare, gruppchefer, systemansvarig schemaläggningsprogram

08-520 684 90

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: