Bostadstillägg

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Många äldre har rätt till bostadstillägg utan att veta om det.

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bidraget. När du ansöker om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning innan du ansöker.

Vill du ha hjälp att beräkna?

Om du inte har du möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771-776 776 och få hjälp med en beräkning. Du kan också besöka Statens Servicekontor på Centralgatan 7A i Nynäshamn.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: