Brudbukett av röda rosor

Borgerlig vigsel

Här har vi samlat information för dig som funderar på en borgerlig vigsel. Nynäshamns kommun har flera vigselförrättare och om du vill viga dig i kommunhuset har vi en lokal på åttonde våningen med vacker utsikt över Nynäshamns hamn.

Om ni vill gifta er borgerligt börja med att fylla i intresseanmälan. Ni får därefter ett svar med information via mejl, om att ni ska beställa vigselintyg och hindersprövning från Skatteverket, om ni inte redan gjort det.

Ansök om hindersprövning hos Skatteverket

Innan ni kan ingå äktenskap ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Fyll i blanketten och skicka tillbaka till Skatteverket. Ni får tillbaka två intyg från Skatteverket (intyg hindersprövning och intyg vigsel). Vigselintyg och hindersprövning i original ska senast 14 dagar innan ceremonin inkommit till Kontaktcenter i Nynäshamns Kommun. När vi har fått intresseanmälan och intygen kan vi boka en vigselförrättare. Intygen är giltiga i fyra månader.

Skicka vigselintygen till:

Kontaktcenter vigsel
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Anmälan om efternamn

I samband med ansökan om hindersprövning kan ni också anmäla vilket efternamn var och en av er ska bära i äktenskapet. Denna blankett kan ni också lämna till kommunen för vidarebefordran till Skatteverket.

Två vittnen över 15 år måste närvara vid vigseln. Har i inte egna vittnen kan kommunen ordna vittnen under kontorstid och i kommunhuset. Ni och vittnena ska kunna legitimera er för vigselförrättaren.

Vigseln är kostnadsfri om en av er är folkbokförd i Nynäshamns kommun. Om ni inte är folkbokförd i Nynäshamn kostar det 700 kronor. Bokad vigsel faktureras alltid och vi skickar en faktura i anslutning till bokningen, med betalning inom 15 dagar. Avgiften täcker den administration som krävs för tjänsten.

  • Mikael Persson.
  • Miriam Malm.
  • Christina Selander-Ekström.
  • Agneta Tjärnhammar.
  • Thomas Johansson.
  • Elisabeth Hansson.

Utsikt från våning 8 i kommunhuset mot färjehamnen.

Om ni väljer att viga er i kommunhuset blir det oftast på plan 8 med vacker utsikt. Där kan man boka under kommunhusets öppettider men inte mellan 11.00-13.00. Det går också bra att förrätta vigseln i andra lokaler eller utomhus. Ni bokar andra lokaler på egen hand.

Det finns fyra olika ceremonier att välja på när det gäller borgerlig vigsel, två på svenska och två på engelska. Det som skiljer är längden på texterna som du kan läsa här.

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek
och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill Du NN ta denne/denna NN till din man/hustru att älska honom/henne i nöd och lust? (Svar: Ja)

Vill Du NN ta denne/denna NN till din man/hustru att älska honom/henne i nöd och lust? (Svar: Ja)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du NN ta denne/denna NN till din man/hustru? (Svar: Ja)

Vill du NN ta denne/denna NN till din man/hustru? (Svar: Ja)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.

Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do)

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do)

Join hands in token of your promises.

I now declare you lawfully married.

Now, when you embark on your journey through everyday life, always remember your present feeling of togetherness, love and respect, the true feelings which have brought you here.

I wish you all happiness and prosperity in your marriage.

You have declared that you wish to enter into marriage with each other. Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do)

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do)

I now declare you lawfully married.

Remember we will need marriage licenses and certificates of no impediment no later than 14 days before the ceremony. As soon as you send in the webb form and the certificates we will book a wedding officiant. The certificates is valid for four months.

There are two different ceremonies to choose from when it comes to civil marriage. What makes the difference is the length of the texts that you can read here.

Full ceremony

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other. As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.

Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do)

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do)

Join hands in token of your promises.

I now declare you lawfully married.

Now, when you embark on your journey through everyday life, always remember your present feeling of togetherness, love and respect, the true feelings which have brought you here.

I wish you all happiness and prosperity in your marriage.

Abbreviated version

You have declared that you wish to enter into marriage with each other. Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do)

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do)

I now declare you lawfully married.

Kontakt

Kontaktcenter Vigsel

08-520 680 00
kontaktcenter@nynashamn.se

Besöksadress: Stadshusplatsen 1

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: