E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter som du använder för att utföra dina ärenden i Nynäshamns kommun, så kallad självservice.

På Min profilsida kan du se de ärenden som du har skickat in via olika e-tjänster. För att logga in behöver du Bank ID. Fyll gärna i uppgifter i din profil. Då kommer vissa fält redan vara ifyllda till vissa av våra e-tjänster.

Alla e-tjänster och blanketter för självservice

Boende & miljö

Bygglov och detaljplaner

Attefallsåtgärder, Anmäl

Bygglov, marklov och rivning, Ansök om

Förhandsbesked, Ansök om

Klagomål olovlig byggnation

Kontrollansvarig, Anmäl

Planbesked, Ansök om

Slutbesked/slutbevis, Begär

Strandskyddsdispens, Ansök om

Övriga byggåtgärder, Anmäl

Kartor och mätning

Karta (ej bygglov), Beställ

Karta för bygglovsansökan, anmälan eller tillstånd, Beställ

Lägeskontroll, Beställ

Mätteknisk behörighet, Ansök om

Sopor och avfall

Gemensam behållare för hushållsavfall, Ansök om

Trafik och framkomlighet

Grävtillstånd, Ansök om

Trafikanordningsplan, TA -plan

Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan), Beställ

Vattenmätare, Avläs

Vattenmätare vid ägarbyte, Avläs

Övriga bygga, bo och miljötjänster

Ajourhållning av lägenhetsregister - flerbostadshus inklusive specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregister - småhus inklusive fritidshus

Förskola och skola

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleplats, fritidsplats eller annan pedagogisk verksamhet, Ansöka om plats

Förskoleplats, fritidsplats eller annan pedagogisk verksamhet, Säg upp plats

Plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Ansöka om plats

Förskoleklass och grundskola

Fullgöra skolgång i annat rektorsområde i Nynäshamns kommun

In- eller utflyttningsanmälan för grundskola och fritidshem

Skolpeng vid skolgång utomlands, Ansök om

Skolskjuts, Ansök om

Skolskjuts vid växelvis boende, Ansök om

Skolskjuts, Portal för redan beviljad

Vanstaskolans fotbollsprofil, Intresseanmälan

Vklass - E-tjänst till grundskola

Gymnasieskola

Prao-elev, Intresseanmälan för företag att ta emot

Skolpeng vid gymnasieskolgång utomlands, Ansök om

Klagomål

Klagomål eller kränkande behandling i skola

Kulturskolan

Kulturskolan, Anmäl till

Skadeanmälan

Olycka - Skadeanmälan

Olycka - Skadeanmälan under 18 år

Olycka - Skadeanmälan över 18 år

Utbildning för vuxna

Yrkeshögskoleutbildningar, Intresseanmälan

Kontakta oss på Växtkraft Södertörn

Tentabokning på Campus Nynäshamn

Idrott och motion

Föreningsliv

Idrottsanläggning, Boka

Näringsliv

Arrendera mark hos Nynäshamns kommun, Ansök om

Markköp, Ansök om 

Fettavskiljare, Anmäl

Industritomter och verksamhetsmark, Intresseanmälan för 

Markanvisning, Intresseanmälan för 

Kommunalt aktivitetsansvar, Ansök om

Kontakta företagslotsen

Nyhetsbrev och inbjudningar från tillväxtavdelningen

Tillstånd

Lov för skylt/ljusanordning, Ansök om

Omsorg och stöd

Barn och familj

Samarbetssamtal, Anmäl

Funktionsnedsatta

Fullmakt bostadsanpassning

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Ansök om

Stöd och hjälp, Ansök enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Missbruk och beroende

Kontaktformulär för hjälp om missbruk och beroende

Pengar och bidrag

Biståndsbedömda insatser, Ansök om

Biståndsbedömda insatser psykiskt funktionsnedsatta, Ansök om

Bostadsanpassningsbidrag, Ansök om

Försörjningsstöd löpande, Ansök om

Försörjningsstöd utöver, Ansök om

Inkomstförfrågan

Äldre

Hemtjänst, Val för

Om du inte är nöjd med vården från Nynäshamns kommun

Riksfärdtjänst, Ansök om

Överklaga

Överklaga socialtjänstens beslut

Se och göra

Bryggplats Frejas holme eller Gröndalsviken, Ansök om 

Civil marriage, Application for 

Borgerlig vigsel, Intresseanmälan

Övriga tjänster

Autogiro, Anmäl

Registerutdrag, Begär

E-förslag, blankett endast för utskrift

Felanmälan

Synpunkter och förslag till alla verksamheter i Nynäshamns kommun

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?